Wyniki konkursów i archiwum ofert pracy

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Studium Psychologii Zdrowia
Nr ref. AO/1220 - 7/2022
[oferta pracy w pliku pdf_136 KB]
[skład komisji w pliku pdf_325 KB]

Wynik konkursu:
dr hab. n. o zdr. Dorota Włodarczyk
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektor – nauczyciel akademicki w Centrum Nauk Humanistycznych i Społecznych Medycyny
Nr ref. AO/1220 - 8/2022

[oferta pracy w pliku pdf_137 KB]

[skład komisji w pliku pdf_327 KB]

Wynik konkursu:
Konkurs wygrał prof. dr hab. Tomasz Pasierski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Biologii Medycznej Wydział Nauk o Zdrowiu 

Nr ref. AO/1220 - 25/2022

[oferta pracy w pliku pdf_136 KB]

Skład komisji ds. konkursów na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych

Wynik konkursu:
dr hab. n. o zdr. Gabriela Olędzka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki w Klinice Neurochirurgii (Wydział Lekarski).

Nr ref. AO/1220 - 23/2022

[ oferta pracy w pliku pdf_137 Kb ]

Skład Komisji konkursowej
 

Wynik konkursu:
Konkurs wygrał prof. dr hab. Przemysław Kunert
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej (Wydział Lekarski).

Nr ref. AO/1220 - 24/2022

[ oferta pracy w pliku pdf_138 Kb ]

Skład Komisji konkursowej
 

Wynik konkursu:
Konkurs wygrał prof. dr hab. Maciej Słodkowski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
(Wydział Lekarski).

Nr ref. AO/1220 - 12/2022

[ oferta pracy w pliku pdf_137 kb ]

Skład Komisji konkursowej
 

Wynik konkursu:
konkurs wygrała prof. dr hab. n. med. Urszula Demkow
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – Lekarz kierujący oddziałem – nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii.

Nr ref. AO/1220 – 11/2022

[ oferta pracy w pliku pdf_137 Kb ]

Skład Komisji konkursowej

Wynik konkursu:
Wygrała dr hab. n. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii.

Nr ref. AO/1220 – 15/2022

[ oferta pracy w pliku pdf_138 Kb ]

Skład Komisji konkursowej

Wynik konkursu:
Wygrał prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Łaguna
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Neurologii (Wydział Lekarski).

Nr ref. AO/1220 - 14/2022

[ oferta pracy w pliku pdf_513 Kb ]

Komisja konkursowa 

Wynik konkursu:
Wygrała prof. dr hab. n. med. Anna Kostera - Pruszczyk
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki w Klinice Otorynolaryngologii (Wydział Lekarsko-Stomatologiczny).

Nr ref. AO/1220 - 16/2022

[ oferta pracy w pliku pdf_514 Kb ]

Komisja konkursowa

Wynik konkursu:
dr hab. n.med. Wojciech Kukwa
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki w Klinice Psychiatrycznej (Wydział Nauk o Zdrowiu).

Nr ref. AO/1220 - 9/2022

[ oferta pracy w pliku pdf_514 Kb ]

Komisja konkursowa

Wynik konkursu:
prof. Agata Szulc
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Transplantologii i Centralnym Banku Tkanek (Wydział Lekarski).

Nr ref. AO/1220 - 19/2022

[ oferta pracy w pliku pdf_138 Kb ]

Skład Komisji konkursowej

Wynik konkursu:
konkurs wygrał dr hab. n. med. Artur Kamiński
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej (Wydział Lekarski).

Nr ref. AO/1220 - 10/2022

[ oferta pracy w pliku pdf_136 Kb ]

Skład Komisji konkursowej

Wynik konkursu:
konkurs wygrała prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego (Wydział Lekarski).

Nr ref. AO/1220 - 13/2022

[ oferta pracy w pliku pdf_137 Kb ]

Skład Komisji konkursowej

Wynik konkursu:
konkurs wygrała prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aneta Nitsch-Osuch
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki w Klinice Kardiochirurgii, Wydział Lekarski.

nr ref. AO/1220 - 55/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 505 kb]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk
Termin składania ofert:

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Mikrobiologii Stomatologicznej, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.

nr ref. AO/1220 - 49/2021
[oferta pracy w pliku pdf - 314 kb]

 

Wynik konkursu:
prof. dr hab. n. med. Marta Wróblewska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Biologii i Genetyki Nowotworów, Wydział Lekarski.

nr ref. AO/1220 - 43/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 314 kb]

 

Wynik konkursu:
prof. dr n. med. i n. o zdr. Tomasz Stokłosa
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Laboratorium Medycyny Doświadczalnej, Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 - 44/2021

[oferta pracy w pliku pdf- 313 kb]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Dominika Nowis
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej, Wydział Lekarski.

nr ref. AO/1220 - 42/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 313 kb]
 

[skład komisji konkursowej - plik pdf 184 kb]

 

Wynik konkursu:
prof. dr hab. n. med. Hanna Pituch
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki w I Katedrze i Klinice Kardiologii Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 - 39/2021

oferta pracy w pliku pdf- 313 kb

Skład komisji konkursowej - plik pdf 341 kb

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Marcin Grabowski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Pielęgniarstwa Geriatrycznego Wydział Nauk o Zdrowiu

nr ref. AO/ 1220 - 38/2021

[oferta w pracy w pliku pdf- 314 kb]

Skład komisji konkursowej - plik pdf 336 kb
 

Wynik konkursu:
dr hab. n. med. Łukasz Czyżewski
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Wydziału Lekarskiego

nr ref. AO/ 1220 - 37/2021

[oferta w pliku pdf - 313 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 336 kb]

Wynik konkursu:
Kandydat nie został wyłoniony
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej Wydziału Medycznego.

nr ref. AO/ 1220 - 32/2021

[oferta w pliku pdf - 313 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 181 kb]

Wynik konkursu:
brak ofert
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Wydziału Medycznego.

nr ref. AO/ 1220 - 33/2021

[oferta w pliku pdf - 313 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 338 kb]

Wynik konkursu:
brak ofert
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Klinice Psychiatrii Wydziału Medycznego

nr ref. AO/ 1220 - 34/2021

[oferta w pliku pdf - 312 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 178 kb]

Wynik konkursu:
dr hab. n. med. Bartosz Łoza
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu

nr ref. AO/ 1220 - 28 /2021

[oferta w pliku pdf - 313  kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 179 kb]

Wynik konkursu:
dr hab. n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego.

nr ref. AO/ 1220 - 21/2021

[oferta w pliku pdf - 313 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 185 kb]

Wynik konkursu:
dr hab. n. med. Janusz Trzebicki
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego.

nr ref. AO/ 1220 - 19/2021

[oferta w pliku pdf - 315 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 185 kb]

Wynik konkursu:
dr hab. n. med. Adam Przybyłkowski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Immunologii Wydziału Lekarskiego.

nr ref. AO/ 1220 - 25/2021

[oferta w pliku pdf - 312 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 184 kb]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. n. med. Jakub Gołąb
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych Wydział Nauk o Zdrowiu

nr ref. AO/ 1220 – 29 /2021

[oferta w pliku pdf - 314  kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 181 kb]

Wynik konkursu:
dr hab. n. med. Tomasz Kryczka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Klinice Rehabilitacji Wydziału Lekarskiego.

nr ref. AO/ 1220 - 22/2021

[oferta w pliku pdf - 313 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 263 kb]

Wynik konkursu:
dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu.

nr ref. AO/ 1220 - 27 /2021


[oferta w pliku pdf - 313  kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 180 kb]

Wynik konkursu:
brak ofert
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci Wydziału Lekarskiego.

nr ref. AO/ 1220 - 20/2021

[oferta w pliku pdf - 314 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 185 kb]

Wynik konkursu:
kandydat nie został wyłoniony
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w Klinice Neurologii Wydział Nauk o Zdrowiu.

nr ref. AO/ 1220 - 26 /2021

[oferta w pliku pdf - 313 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 181 kb]

Wynik konkursu:
dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika- Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego.

nr ref. AO/1220 - 18/2021

[oferta w pliku pdf - 314 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 185 kb]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Leszek Czupryniak
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierujący Oddziałem – nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego.

nr ref. AO/ 1220 - 23/2021

[oferta w pliku pdf - 316 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 185 kb]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. n. med. Marek Kuch
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego

nr ref. AO/1220 - 11/2021


[oferta w pliku pdf - 313 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf  182 kb]

Wynik konkursu:
dr hab. n. farm. Barbara Bobrowska-Korczak
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego

nr ref. AO/1220 - 10/2021

[oferta w pliku pdf - 313 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf  182 kb]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. n. farm. Maciej Małecki
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.

nr ref. AO/ 1220 - 14/2021

[oferta w pliku pdf - 318 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf  186kb]

Wynik konkursu:
dr hab. n. med. Izabela Strużycka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.

nr ref. AO/ 1220 - 12/2021

[oferta w pliku pdf - 319 kb]

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf  182kb]

Wynik konkursu:
dr hab. n. med. Jan Kowalski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.

nr ref. AO/1220 - 15/2021

[oferta w pliku pdf - 244 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf  183kb]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. n. med. Marcin Ufnal
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

nr ref. AO/1220 - 13/2021

[oferta w pliku pdf - 318 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf  182kb]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski.


nr ref. AO/1220 – 152/2020   
 

[oferta pracy w pliku pdf - 349 kb]

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf  267kb]

Wynik konkursu:
dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu

nr ref. APK4/1220 – 148/2020   

[oferta pracy w pliku pdf- 351 kb]

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 187 kb
 

Wynik konkursu:
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Szukiewicz
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu

nr ref. APK4/1220 - 147/2020

[oferta w pliku pdf - 350 kb

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 187 kb

 

Wynik konkursu:
Dr hab. n. med. Mariusz Gujski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Diagnostyki i Ambulatoryjnej Opieki Kardiologicznej  w I Katedrze i Klinice Kardiologii, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 78/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 228 kb]

Skład Komisji konkursowej - plik pdf 20kb

Wynik konkursu:
dr hab. n. med. Renata Główczyńska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektor Szkoły Doktorskiej - nauczyciel akademicki.

Nr ref. APK4/1220 – 95 /2020

[oferta pracy w pliku pdf - 396 kb]

[offer in pdf file - 396 kb]
 

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 24,5 kb

Wynik konkursu:
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Michał Grąt

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektor Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej - nauczyciel akademicki.

Nr ref. APK4/1220 –  90/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 490 kb]

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 22,6 kb

Wynik konkursu:
dr n. hum. Antonina Doroszewska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektor Uczelnianego Studium Doktoranckiego - nauczyciel akademicki.

Nr ref. APK4/1220 –  92/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 390 kb]

[offer in pdf file- 390 kb]

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 23,6 kb

Wynik konkursu:
prof. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik - nauczyciel akademicki w Studium Historii Medycyny.

Nr ref. APK4/1220 – 89 /2020

[oferta w pliku pdf - 390 kb]

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 22,6 kb

Wynik konkursu:
dr. n. med. Ewa Skrzypek
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Nauki o Zdrowiu.

Nr ref. APK4/1220 - 94/2020

[oferta pracz w pliku pdf - 407 kb]

Skład Komisji konkursowej_plik pdf_180 Kb

Wynik konkursu:
dr hab. Darusz Kosson
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny

nr ref. APK4/1220 - 52/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 408 kb]
 

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 17 kb

Wynik konkursu:
dr hab. n. farm. Piotr Luliński
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, Wydział Medyczny.

nr ref. APK4/1220 - 48/2020

[ oferta pracy w pliku pdf - 408 kb ]
 


Skład Komisji Konkursowej -plik pdf 21 kb

Wynik konkursu:
oferta odrzucona – konkurs nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki  w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej Wydział Medyczny.

nr ref. APK4/1220 - 49/2020

[ oferta pracy w pliku pdf- 407 kb ]


Skład Komisji Konkursowej - plik pdf  23 kb

Wynik konkursu:
brak ofert - konkurs nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki - Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego, Wydział Farmaceutyczny.

nr ref. APK4/1220 - 70/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 407 KB]


Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 17 kb

Wynik konkursu:
dr n. farm. Sławomir Białek
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.

Nr ref. APK4/1220 - 63/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 408 kb]


Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 20 kb

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Klinice Neurochirurgii, Wydział Medyczny.

nr ref. APK4/1220 - 46/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 408 kb]


Skład Komisji Konkursowej -plik pdf 21 kb

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Waldemar Koszewski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Neurologii Dziecięcej, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.

nr ref. APK4/1220 - 59/2020

[oferta pracy w pliku pdf_112 kb]
 

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 21 KB

Wynik konkursu:
prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika  - nauczyciela akademickiego w Klinice Dermatologii i Immunodermatologii, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

nr ref. APK4/1220 - 60/2020

[oferta pracy w pliku pdf -416 kb]
 

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 7kb

Wynik konkursu:
prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.

nr ref. APK4/1220 - 62/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 108 kb]

 

Skład Komisji Konkursowej - 28 kb

Wynik konkursu:
dr hab. n. med. Leopold Wagner
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego  w  Katedrze Protetyki Stomatologicznej, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.

nr ref. APK4/1220 - 69/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 108 kb]
                               

Skład Komisji Konkursowej  - plik pdf 20 kb

Wynik konkursu:
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jolanta Kostrzewa – Janicka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Klinice Neurologii, Wydział Medyczny.

nr ref. APK4/1220 - 47/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 116 kb]


Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 20 kb
 

Wynik konkursu:
dr hab.. Izabela Domitrz
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.

Nr ref. APK4/1220 - 61/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 110 kb]

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 20 kb


 

Wynik konkursu:
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Wydział Medyczny.

Nr ref. APK4/1220 - 45/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 116 kb]
 

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 22 kb

Wynik konkursu:
brak ofert - konkurs nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik –  Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci, Wydział Nauk o Zdrowiu.

Nr ref. APK4/1220 - 66/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 111 Kb]
 

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 22 kb

Wynik konkursu:
Konkurs nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu.

Nr ref. APK4/1220 – 64 /2020

[oferta pracy w pliku pdf - 114 kb]
 

Skład komisji Konkursowej - plik pdf 21 kb
 

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Bożena Czarkowska - Pączek
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu.

nr ref. APK4/1220 - 50/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 114 kb]

 

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 21 kb

Wynik konkursu:
Prof. dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik –  nauczyciel akademicki w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Nauk o Zdrowiu.

Nr ref. APK4/1220 - 67/2020

[oferta pracy w pliku pdf -114 kb]


Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 21 kb

Wynik konkursu:
konkurs nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Klinice Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu.

nr ref. APK4/1220 - 65/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 115 kb]
 

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 20 kb

Wynik konkursu:
Konkurs nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu.

nr ref. APK4/1220 - 51/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 108 kb]

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 21 kb

Wynik konkursu:
dr hab. Małgorzata Witkowska – Zimny
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik –  Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w  Klinice Położnictwa i Perinatologii, Wydział Nauk o Zdrowiu.

nr ref. APK4/1220 - 68/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 111 kb]
 

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 22 kb

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Piotr Węgrzyn
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 32/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 408 kb]
 

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf - 20 kb

Wynik konkursu:
dr hab. Izabela Pągowska-Klimek
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Okulistyki, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 28/2020

[Oferta pracy w pliku pdf - 407 KB]
 

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 20 kb

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Jacek Szaflik
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 29/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 408 kb]

 

Skład Komisji Konkursowej -plik pdf 20 kb
 

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Roman Smolarczyk
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 27/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 408 kb]
                               

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 21 kb

Wynik konkursu:
Prof. dr hab. Sławomir Nazarewski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 24/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 408 kb]


Skład Komisji Konkursowej - plik pdf - 20 kb

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Alicja Wiercińska-Drapało
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1220 - 26/2020

[oferta w pliku pdf- 408 kb]
 

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 22 kb

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Zbigniew Gałązka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej
Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 36/2020

[oferta pracy w pliku pdf -407 KB]


Skład Komisji Konkursowej -plik pdf 21 kb
 

Wynik konkursu:
dr hab. Magdalena Kucia
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 30/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 407 kb]

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf - 21 kb
 

Wynik konkursu:
dr hab. Ernest Kuchar
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektor - nauczyciel akademicki  w Centrum Biostruktury, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 34/2020

[oferta pracy w pliku pdf  - 407 kb]


Skład Komisji Konkursowej -plik pdf 21 kb
 

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Jacek Malejczyk
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1220 - 23/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 407 kb]
                               
Skład komisji konkursowej - plik pdf 22 kb

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Rafał Krenke
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Dermatologicznej, Wydział Lekarski. 

nr ref. APK4/1220 - 21/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 407 kb]
 

 

Skład Komisji Konkursowej -plik pdf 20 kb                             

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Lidia Rudnicka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1220 - 31/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 407 kb]


Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 20 kb
 

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Marek Kulus
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w  Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1220 - 35/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 407 kb}
 

Skład Komisji Konkursowej -  21 kb

Wynik konkursu:
dr hab. Daniel Młocicki
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w II Klinice Psychiatrycznej, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1220 - 25/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 407 kb]
 

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf - 20 kb

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Andrzej Kokoszka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Wydział Lekarski.


nr ref. APK4/1220 - 33/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 407 kb]
 


Skład Komisji Konkursowej -plik pdf 21 kb 

Wynik konkursu:
dr hab. Andrzej Cacko
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice  Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1220 - 22/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 408 kb]
 

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 26 kb

Wynik konkursu:
dr hab. Przemysław Witek
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektor - nauczyciel akademicki - Centrum Kształcenia Podyplomowego

nr ref. APK4/1220 – 4/2020

[oferta w pliku pdf - 391 kb]


Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 33 kb

Wynik konkursu:
Pan prof. Maciej Słodkowski.
Termin składania ofert:

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM
Adres: Warszawa 02-097, ul. Stefana Banacha 1a

Nr ref. APK/1217-1/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 146 kb]
 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM Adres: Warszawa 02-097, ul. Stefana Banacha 1a

Nr ref. APK/1217- 1/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 180 KB]
 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Katedrze Chemii Analitycznej i Biomateriałów.

nr ref. APF/1210-2/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 629 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych.

nr ref. APF/1210-1/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 630 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny.

Nr ref. APL/1210/189/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 280 kB ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Higieny Stomatologicznej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

[ oferta pracy w pliku pdf - 124 KB

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Studium Języków Obcych - nauczyciela akademickiego.

Nr ref. S1/1210-1/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 178 kB ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Studium Komunikacji Medycznej - nauczyciela akademickiego.

Nr ref. S4/1210-2/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 177 kB ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej – nauczyciela akademickiego.

nr ref. APK/1210-15/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 594 kb]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Epidemiologii i Biostatystyki  II Wydziału Lekarskiego

Nr ref. APE/1210/ 6 / 2019 / K

[oferta pracy w pliku pdf -322 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Klinice Geriatrii.

Nr ref. ANZ /1220 – 1/ 1  /2019

[ofert pracy w pliku pdf -490 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nr ref. ANZ /1220 – 1/ 3  /2019

[oferta pracy w pliku pdf- 410 KB]

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

 

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Dietetyki Klinicznej

Nr ref. ANZ /1220-1/ 6 /2019

[oferta pracy w pliku pdf - 409 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego – Lekarza Kierującego Oddziałem w  Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci.

Nr ref. ANZ/1220 - 1/ 7 /2019

[oferta pracy w pliku pdf -409 KB]

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego

Nr ref. ANZ /1220-1/ 5 /2019

[ofeta pracy w pliku pdf - 410 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia.

Nr ref. ANZ /1220-1/ 2 /2019

[ofeta pracy w pliku pdf -408 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa.

 Nr ref. ANZ /1220 - 1/ 4 / 2019

[oferta pracy w pliku pdf - 408 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

 

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Radiologii Pediatrycznej II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/ 5 / 2019 / K

[oferta w pliku pdf -322 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/ 4 / 2019 / K

[oferta pracy w pliku pdf- 324 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego - Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych II Wydziału Lekarskiego

Nr ref. APE/1210/ 1 / 2019 / K

[oferta pracy w pliku PDF - 323 kB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Psychologii i Komunikacji Medycznej II Wydziału Lekarskiego

Nr ref. APE/1210/ 2 / 2019 / K

[oferta pracy w pliku PDF - 323 kB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego - Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego

Nr ref. APE/1210/ 3 / 2019 / K

[oferta pracy w pliku PDF - 323 kB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w jednostkach:

  1. Katedra i Zakład Biochemii – Nr ref. APL/1210/184/2019
  2. Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury – Nr ref. APL/1210/185/2019
  3. Zakład Medycyny Nuklearnej  - Nr ref. APL/1210/186/2019
  4. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury Nr ref. APL/1210/187/2019
  5. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej – Nr ref. APL/1210/188/2019

Oferta w pliku pdf - 275 KB

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w jednostkach:

1.       Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci – Nr ref. APL/1210/177/2019
2.       Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii

 – Nr ref. APL/1210/178/2019

3.       II Klinika Położnictwa i Ginekologii II Katedry Położnictwa i Ginekologii  – Nr ref. APL/1210/179/2019
4.       Klinika Chirurgii Dziecięcej – Nr ref. APL/1210/180/2019
5.       Katedra i Klinika Okulistyki – Nr ref. APL/1210/181/2019
6.       Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii

– Nr ref. APL/1210/182/2019

                                                                                oraz 

Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem SOR – nauczyciela akademickiego

w Zakładzie Medycyny Ratunkowej 

Nr ref. APL/1210/183/2019

[Oferta w pliku pdf - 277 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego: w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka.

Nr ref. APL/1210/176/2019

[oferta pracy w pliku pdf- 176 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. APL/1210/175/2018

[oferta pracy w pliku PDF - 468 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Dermatologii i Wenerologii  II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/ 14 / 2018 / K

[oferta pracy w pliku pdf - 323 KB]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. n med. Sławomir Majewski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego: w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APL/1210/174//2018

[oferta pracy w pliku pdf- 469 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego

Nr ref. APK/1210-55/2018

[Oferta pracy w pliku PDF - 85 kB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/ 13 / 2018 / K

[oferta pracy w pliku pdf - 235 KB]

Wynik konkursu:
dr hab. n med. Artur Stolarczyk
Termin składania ofert:

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Historii Medycyny nauczyciela akademickiego.

Nr ref. APK/1210-27/2018

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr n. hum. Adam Tyszkiewicz
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Badania Środowiska

Nr ref. APF-1210-3/2018/K

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Grzegorz Nałęcz-Jawecki
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny LaboratoryjnejWarszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej.

Nr ref. APF-1210-8/2018/K

[ofeta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr hab. Joanna Stefańska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Farmakodynamiki.

Nr ref. APF-1210-1/2018/K

[oferta]

Wynik konkursu:
dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Toksykologii Stosowanej.

Nr ref. APF-1210-6/2018/K

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr hab. Ireneusz Grudziński
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Chemii Analitycznej.

Nr ref. APF-1210-11/2018/K

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr hab. Joanna Kolmas
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Chemii Leków.

Nr ref. APF-1210-4/2018/K

[Ofera pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr hab. Tomasz Pawiński
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Chemii Fizycznej.

Nr ref. APF-1210-9/2018/K

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr hab. Dariusz Pisklak
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Farmakoekonomiki.

Nr ref. APF-1210-2/2018/K

[oferta w plku pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Zbigniew Fijałek
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej.

Nr ref. APF-1210-7/2018/K

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Jadwiga Turło
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka.

Nr ref. APF-1210-5/2018/K

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków

Nr ref. APF-1210-10/2018/K

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Piotr Wroczyński
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko  Kierownika – nauczyciela akademickiego w Studium Historii Medycyny.

Nr ref. APL/1210/172/2018

[Oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr n. med. Ewa Skrzypek
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Nr ref. APL/1210/173/2018

[Oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
mgr Jerzy Chrzanowski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego  w Zakładzie Metodologii Badań Naukowych.

Nr ref. APL/1210/170/2018

[oferta pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Paweł Włodarski
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/ 11 / 2018 / K

[Oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Magdalena Marczyńska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Onkologii II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/ 12 / 2018 / K

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr hab. n med. Rafał Stec
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Katedrze Zdrowia Publicznego i Środowiskowego.

Nr ref. ANZ /1220 - 1/13/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Bolesław Samoliński
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Ortodoncji Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

Nr ref. APLD/1210/2/2018

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr hab. n. med. Małgorzata Zadruska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i  Implantologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

Nr ref. APLD/1210/3/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr hab. n. med. Paweł Zawadzki
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

Nr ref. APLD/1210/1/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/ 9 / 2018 / K

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr hab. n med. Robert Krzysztof Mlosek
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/ 8 / 2018 / K

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
prof. Paweł Piątkiewicz
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/ 10 / 2018 / K

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w: Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny

Nr ref. APL/1210/164/2018

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w jednostkach:

1.       Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka – Nr ref. APL/1210/156/2018
2.       Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii – Nr ref. APL/1210/157/2018
3.       Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych – Nr ref. APL/1210/158/2018
4.       II  Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Nr ref. APL/1210/159/2018

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii - prof. dr hab. Zbigniew Gaciong, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych - dr hab. Grzegorz Basak
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego – Lekarza Kierującego Oddziałem w  Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci.

 Nr ref. ANZ/1220 - 1/10/2018

 [oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego – Lekarza Kierującego Oddziałem w Klinice Neonatologii. 

Nr ref. ANZ/1220 -  1/11/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr hab. Bożena Kociszewska-Najman
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 /12/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr hab. Aleksandra Czerw
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego.

Nr ref. ANZ /1220 – 1/8/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Janusz Wyzgał
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Immunologii, Biochemii i Żywienia.

Nr ref. ANZ /1220 - 1/9/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Katarzyna Koziak
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Ratownictwa Medycznego.

Nr ref. ANZ /1220 – 1/7/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr hab. Robert Gałązkowski
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/ 6 / 2018 / K

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Kardiologii Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego

Nr ref. APE/1210/ 7 / 2018 / K

[oferta pracy w pliku]

ANULOWANIE KONKURSU

 

Wynik konkursu:
ANULOWANIE KONKURSU
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego

Nr ref. ANZ /1220 - 1/ 5 /2018

[oferta]

Wynik konkursu:
Dr hab. n. med. Tomasz Kryczka
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.

Nr ref. ANZ /1220 – 1/ 1  /2018

[oferta]

Wynik konkursu:
Dr hab. n. med. Olga Ciepiela
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Klinice Geriatrii.

Nr ref. ANZ /1220 – 1/ 2  /2018

[oferta]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w jednostkach:

1.       Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej – Nr ref. APL/1210/160/2018

2.       Klinika Pediatrii – Nr ref. APL/1210/161/2018

3.       Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej – Nr ref. APL/1210/162/2018

4.       Klinika Otolaryngologii Dziecięcej – Nr ref. APL/1210/16 w 3/2018

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Piotr Radziszewski, prof. dr hab. Hanna Szajewska, dr hab. Izabela Pągowska-Klimek, dr hab. Lidia Zawadzka-Głos
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nr ref. ANZ /1220 – 1/ 3  /2018

[oferta]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – Lekarza Kierującego Oddziałem –nauczyciela akademickiego – Klinicznego Koordynatora Świadczeń w Klinice Neurologii WNoZ.

Nr ref. ANZ /1220-1/ 4 / 2018

[oferta]

Wynik konkursu:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/ 5 /18 /K

[ofrta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/ 4 /18 /K

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. n. med. Bożena Werner
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/ 3 /18 /K

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. n med. Tomasz Wolańczyk
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Medycyny Sądowej.

Nr ref. APL/1210/167/2018

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Paweł Krajewski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w II Zakładzie Radiologii Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/165/2018

[oferta w wersji pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Olgierd Rowiński
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Genetyki Medycznej.

Nr ref. APL/1210/168/2018

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Rafał Płoski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Centrum Biostruktury. 

Nr ref. APL/1210/166/2018

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Barbara Górnicka
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych. 

Nr ref. APL/1210/169/2018

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Marek Radkowski
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika-nauczyciela akademickiego Zakładu Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej

nr ref APE/1210/1/8

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. n med. Tomasz Pasierski
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika- Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Psychiatrii Oddziału Fizjoterrapii

Nr ref. APE/1210/2/18

[oferta w pliku pdf]  

Wynik konkursu:
dr hab. n med. Bartosz Łoza
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Dyrektora Centrum Badań Przedklinicznych

Nr ref. APK/1210-1/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Dyrektora Centrum Badań Przedklinicznych.

Nr ref. APK/1210-87/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego ogłosił konkurs na kierownika –Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Neurotraumatologii i Traumatologii Dzieci z Pododdziałem Okulistyki.

Nr ref APE/1210/7/17

[Oferta pracy w pliku pdf] 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Lekarza Kierującego Oddziałem SOR – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Medycyny Ratunkowej.

- Nr ref. APL/1210/155/2017

oferta pracy w wersjiu pdf

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci.

Nr ref. APL/1210/154/2017

 

Oferta pracy w wersji pdf

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Dyrektora Centrum Badań Przedklinicznych.

Nr ref. APK/1210-75/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego.

Nr ref.APK/1210/63/2017

[Oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Studium Historii Medycyny.

Nr ref. APK/1210/ 1 /2017

[Oferta pracy w pliku pdf]

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Lekarza Kierującego Oddziałem SOR – nauczyciela akademickiego  w Zakładzie Medycyny Ratunkowej -

Nr ref. APL/1210/147/2017

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Katedry Farmacji Fizycznej i Bioanalizy.

Nr ref. APF - 8   /2017

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Piotr Wroczyński
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego – lekarza kierującego Oddziałem w  Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci. 

Nr ref. ANZ/1220 - 1/ 9 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego, lekarza kierującego Oddziałem w Klinice Neonatologii.

 Nr ref. ANZ/1220 -  1/ 10 / 2017

[oferta pracy w wwrsji pdf]

IX Warszawskie Dni Nauki o Żywienia Człowieka

W dniach 26-27 kwietnia br. już po raz dziewiąty odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka. Tematem sympozjum było „Żywienie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit i w onkologii”. Wydarzeniu patronował JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś.

Organizatorem konferencji był Zakład Żywienia Człowieka, Studenckie Koło Naukowe Dietetyków i Studenckie Koło Naukowe Żywienia Klinicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu.

Sympozjum otworzyła przewodnicząca Komitetu Naukowego - dr hab. Dorota Szostak-Węgierek, która przywitała Władze Wydziału, prelegentów oraz pozostałych uczestników wydarzenia. Do przybyłych zwrócił się także Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Małkowski, który nawiązując do idei konferencji, wyraził się z uznaniem o pracy specjalistów zajmujących się żywieniem i zaapelował o należne im miejsce w świecie medycznym.

Na pierwszy dzień sympozjum złożyły się dwie sesje naukowe zatytułowane „Żywienie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit” i „Żywienie w onkologii” oraz multimedialna sesja plakatowa. Spośród 12 zaprezentowanych plakatów, wybrano 3 prace, które nagrodziło Jury konkursu. Wyróżniono prace:

·        A. Czekajło , D. Różańskiej, A. Mandeckiej, Klaudii Konikowskiej, Malwiny Madalińskiej i Bożeny Regulskiej-Ilow (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)  pt. „Porównanie wzorów żywienia wyodrębnionych w grupie pacjentów z chorobą nowotworową”,

·        B. Stanuch, K. Kulik-Kupki, J. Nowak, I. Zieleń-Zynek, J. Kowalskiej, B. Zubelewicz-Szkodzińskiej z Zakładu Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych (Wydział

Zdrowia Publicznego  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) pt. „Dieta matki a nowotwory wieku dziecięcego”

·         O. Barbarskiej,  A. Wesołowskiej (Wydział Nauki o Zdrowiu)2,4 i Katarzyny Karzel (Wydział Psychologii, UW) pt. „Zastosowanie analizy składu mleka w optymalizacji żywienia wcześniaków mlekiem biologicznej matki”.

Drugi dzień sympozjum, mający charakter konferencji studenckiej, rozpoczął się wykładem pt. „Wytyczne ESPEN w onkologii”, który wygłosił dr hab. n. med. Jacek Sobocki z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego WUM. Spotkanie wypełniły wystąpienia studenckie - podczas dwóch sesji swoje doniesienia naukowe przedstawiło piętnastu uczestników, którzy zostali wybrani przez Komitet Naukowy Konferencji.

Konferencja studencka zakończyła się rozstrzygnięciem konkursu i wręczeniem nagród, które otrzymali:  

- A. Toboła, P. Potyrała, Z Ogonowska, B. Cyman, M. Kiziak, N. Pilonis, A. Szmajdzińska, A, Rutkowski, T. Olesiński  ze[DS1]  Studenckiego Koła Naukowego „Onkoma” działającego przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie za pracę pt. „Użyteczność skali Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002) w ocenie ryzyka powikłań pooperacyjnych u pacjentów onkologicznych”,  

- J. Burek ze Studenckiego Koła Naukowego „Punkreas” przy Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii CK MSWiA w Warszawie za pracę pt. „Powikłania pozajelitowe i choroby towarzyszące w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit”

- oraz A. Wolska, H. Mruk, D. Pokrywka, D. Maciejewska, E. Stachowska, K. Skibicka, A. Brodkiewicz z Zakładu Biochemii i Żywienia Człowieka z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie za pracę pt. „Czy potrzebujemy standardów żywienia dla pacjenta poddawanego kriolipolizie?”.

Ponadto Komisja wyróżniła pracę K. Jaworskiej ze Studenckiego Koła Naukowego „Punkreas” przy Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii CK MSWiA w Warszawie pt. „Dietoterapia w nieswoistych chorobach zapalnych jelit”.

Konferencję zorganizowano we współpracy z Sekcją Dietetyki Medycznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu POLSPEN.


 [DS1]Podanie pełnych danych współautoreów wymagałoby rozwinięcia inicjałów, nie mam tych danych:

Użyteczność skali Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002)

w ocenie ryzyka powikłań pooperacyjnych u pacjentów

onkologicznych.

A. Toboła

2

, P. Potyrała², Z. Ogonowska², B. Cyman², M.

Kiziak², N. Pilonis², A. Szmajdzińska², A. Rutkowski¹, T.

Olesiński¹ - ¹ Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Centrum

Onkologii-Instytut w Warszawie, ² Studenckie Koło Naukowe

"Onkoma" przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej

Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Żywienia Człowieka.

Nr ref. ANZ /1220 - 1/ 7 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.

Nr ref. ANZ /1220 – 1/ 8  /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Immunologii, Biochemii i Żywienia.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 11 / 2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Katedry i Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/4/17

[oferta w pliku PDF]

Wynik konkursu:
prof. Dariusz Szukiewicz
Termin składania ofert:


Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Radiologii Pediatrycznej II Wydziału Lekarskiego

Nr ref. APE/1210/5/17

[Oferta pracy w pliku PDF]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego- Lekarza Kierującego Oddziałem w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.

Nr ref. APE/1210/3/17

[Oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
prof. Włodzimierz Sawicki
Termin składania ofert:


Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydział Lekarskiego

Nr ref. APE/1210/6/17

[Oferta pracy w pliku PDF]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii.

Nr ref. APF -  3  /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
dr hab. Anna Kiss
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Zakładu Bromatologii.

Nr ref. APF - 7 /2017

[ofeta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
dr hab. Barbara Bobrowska-Korczak
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Zakładu Biochemii i Farmakogenomiki.

Nr ref. APF - 6  /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Grażyna Nowicka
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Zakładu Toksykologii.

Nr ref. APF - 4 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Zakładu Chemii Fizycznej.

Nr ref. APF - 2 /2017

[oferta pracz w wersji pdf]

 

Wynik konkursu:
nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej.

Nr ref. APF - 1/2017

[ofert pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Grażyna Nowicka
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej.

Nr ref. APF -  5  /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
dr hab. Grażyna Sygitowicz
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika-Ordynatora nauczyciela akademickiego Kliniki Otorynolaryngologii WLD.

Nr ref. APLD/1210/2/2017

[oferta w wersji pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. n. med. Antoni Krzeski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - ordynatora -nauczyciela akademickiego Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.

Nr ref. APLD/1210/1/2017

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Szopiński
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza na stanowisko Ordynatora-Kierownika, nauczyciela akdemickiego w Klinice Okulistyki.

Nr ref. APL/1210/141/2017

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

Nr ref. ANZ /1220 – 1/ 4  /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Klinice Geriatrii.

Nr ref. ANZ /1220 – 1/ 3  /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego w: Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny.

Nr ref. APL/1210/150/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego.

Nr ref. ANZ /1220-1/ 6 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.

Nr ref. ANZ /1220-1/ 2 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Dietetyki Klinicznej.

Nr ref. ANZ /1220-1/ 1 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Ratownictwa Medycznego. 

Nr ref. ANZ /1220 – 1/ 5 / 2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika, nauczyciela akademickiego w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny.

Nr ref. APL/1210/148/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Unieważnienie konkursu na stanowisko kierownika nauczyciela akademickiego w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny z powodu zawartych błędów w treści ogłoszenia, dotyczących wymaganych kwalifikacji i wymaganych dokumentów.

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika, nauczyciela akademickiego w Katedrze i Zakładzie Biochemii

Nr ref. APL/1210/146/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Rehabilitacji Klinicznej.

Nr ref. APE/1210/ 2 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
dr hab. n med. Artur Stolarczyk
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko  Ordynatora – Kierownika, nauczyciela akademickiego w jednostkach:

1.       Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych - Nr ref. APL/1210/140/2017
2.       Katedra i Klinika Otolaryngologii - Nr ref. APL/1210/142/2017
3.       Klinika Pediatrii i Endokrynologii - Nr ref. APL/1210/143/2017
4.       Katedra i Klinika Psychiatryczna - Nr ref. APL/1210/144/2017
5.       Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej - Nr ref. APL/1210/145/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nr ref. APK/1210- 6 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Zakładu Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej.

Nr ref. APE/1210/1/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Prof. Wojciech Braksator
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora-Kierownika- nauczyciela akademickiego II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej.

Nr ref. APE/1210/9/16

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika- nauczyciela akademickiego Zakładu Biochemii.

Nr ref. APE/1210/8/16

[oferta pracy w wwersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na funkcję Ordynatora-Kierownika- nauczyciela akademickiego Kliniki Neurotraumatologii i Traumatologii Dzieci z Pododdziałem Okulistyki 

nr ref. APE/1210/10/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłsza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego w Zakładzie Immunologii Klinicznej IT.

Nr ref. APL/1210/135/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika nauczyciela akademickiego w jednostkach:

1.       I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii - Nr ref. APL/1210/135/2016
2.       Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby - Nr ref. APL/1210/136/2016
3.       Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii - Nr ref. APL/1210/137/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Katedry Farmacji Stosowanej.

Nr ref. APF - 12/2016

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Maciej Małecki
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Katedry Toksykologii Stosowanej.

Nr ref. APF -10/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
dr hab. Ireneusz Grudziński
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Nanotechnologii Farmaceutycznej i Nanotoksykologii.

Nr ref. APF -11/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
dr hab. Ireneusz Grudziński
Termin składania ofert:

Prorektor ds. Kadr Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (jako centrum transferu technologii).

Nr ref. APK/1210/36/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Prorektor ds. Kadr Warszawskiego Uniwersytetu Medyczneg ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Laboratorium Badawczego – Bank Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nr ref. APK/1210/27/16

[Szczegóły oferty w pliku pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko kierownika-ordynatora nauczyciela akademickiego Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii.

Nr ref.APLD/1210/17/16

[Szczegóły oferty w pliku pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Chemii Biomateriałów.

Nr ref. APF - 8/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
dr hab. Marcin Sobczak
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Biura Prawnego

Nr ref. APK/1210-25/2016

Oferta pracy w wersji pdf

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Farmakoekonomiki.

Nr ref. APF -9/2016

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Biochemii. 

Nr ref. APE/1210/6/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Klinicznego Koordynatora Świadczeń - Kierownika - nauczyciela akademickiego w I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. 

Nr ref. APE/1210/4/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Nr ref. APL/1210/134/2016

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika - nauczyciela akademickiego w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej. 

Nr ref. APE/1210/5/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.

Nr ref. ANZ /1220 – 7/ 10  /2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Profilaktyki Onkologicznej.

Nr ref. ANZ/1220 - 7/ 11 / 2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej.

Nr ref. APF -4/2016

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Studium Kształcenia Podyplomowego.

Nr ref. APF -3/2016

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Zbigniew Fijałek
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Chemii Organicznej.

Nr ref. APF -1/2016

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Dorota Maciejewska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika, nauczyciela akademickiego w jednostkach:

1. Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej - Nr ref. APL/1210/130/2016

2. Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej - Nr ref. APL/1210/131/2016

[Szczegóły oferty w pliku pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika, nauczyciela akademickiego w jednostkach:

 1.  Katedra i Klinika Neurologii - Nr ref. APL/1210/132/2016

 2.  II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Nr ref. APL/1210/133/2016

[Szczegóły oferty w pliku pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Biologii Medycznej. 

Nr ref. ANZ/1220 -  7/ 9 /2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika –nauczyciela akademickiego Zakładu Medycyny Ratunkowej Dzieci.

Nr ref. ANZ/1220 - 7/ 8 /2016

[oferta pracy w wrsji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

 Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika –nauczyciela akademickiego Kliniki Neonatologii.

Nr ref. ANZ/1220 - 7/ 5 / 2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii.

Nr ref. ANZ/1220 -  7/ 7 / 2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika – nauczyciela akademickiego Kliniki Psychiatrycznej WNoZ.

Nr ref. ANZ/1220 -  7/ 6 / 2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika - nauczyciela akademickiego Kliniki Kardiologii Oddziału Fizjoterapii.

Nr ref.: APE/1210/2/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akdemickiego Zakładu Radiologii Pediatrycznej.

Nr ref. APE/1210/3/16

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Chemii Organicznej.

Nr ref. APF -1/2016

[ oferta pracy w wersji PDF ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika - nauczyciela akdemickiego Kliniki Neurologii.

Nr ref. APE/1210/1/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Ratownictwa Medycznego.

Nr ref. ANZ /1220 – 7/ 4 / 2016

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. ANZ /1220 – 7/ 3  /2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Klinice Geriatrii.

Nr ref. ANZ /1220 – 7/ 2  /2016

[oferta pracy w wrsji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika  nauczyciela akademickiego w następujących jednostkach:

1.       Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci - Nr ref. APL/1210/110/2015
2.       Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej - Nr ref. APL/1210/111/2015
3.       Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej - Nr ref. APL/1210/113/2015
4.       Klinika Neurochirurgii - Nr ref. APL/1210/114/2015
5.       Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii - Nr ref. APL/1210/115/2015
6.       Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Katedry Chirurgii Ogólnej,  Transplantacyjnej   i Wątroby –Nr ref. APL/1210/116/2015
7.       Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - Nr ref. APL/1210/117/2015

[Oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika  - nauczyciela akademickiego Zakładu Farmacji Stosowanej.

Nr ref. APF -2/2015

[wersja pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Maciej Małecki
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akdemickiego Zakładu Farmakoekonomiki.

Nr ref. APF - 3/2015

[wersja pdf]

Wynik konkursu:
nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akdemickiego Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej.

Nr ref. APF -1/2015

[wersja pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Danuta Zapolska-Downar
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej.

Nr ref. APF -1/2014

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu:
nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej.

Nr ref. APF -7/2013

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu:
nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii.

Nr ref. APF - 1/2013

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu:
Prof. dr hab. n. farm. Marek Naruszewicz
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Nauczyciela Akademickiego w Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego.

Nr ref. APF - 2/2013

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Marek Naruszewicz
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków.

Nr ref. APF-8/2012

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu:
dr hab. Tomasz Pawiński
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika w Zakładzie Badania Środowiska.

Nr ref. APF-7/2012

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu:
dr hab. Grzegorz Nałęcz-Jawecki
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Neurologii – Zakładowego Koordynatora Świadczeń.

Nr ref. ANZ /1220-7/9/2012

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka

Nr ref. APF -4/2012

[wersja w pliku PDF]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Paweł Szulczyk
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej

Nr ref. APF -2/2012

[wersja w pliku PDF]

Wynik konkursu:
dr hab. Jadwiga Turło
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej

Nr ref. APF -5/2012

[wersja w pliku PDF]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Stefan Tyski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

Nr ref. APF -6/2012

[wersja w pliku PDF]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Wacław Kołodziejski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika w Zakładzie Farmakodynamiki

Nr ref. APF -3/2012

[wersja w pliku PDF]

Wynik konkursu:
dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków

Nr ref. APF -1/2012

[wersja w pliku PDF]

Wynik konkursu:
nierozstrzygnięty