Non Omnis Moriar

Z wielkim smutkiem żegnamy naszego wieloletniego Kolegę
Doktora nauk farmaceutycznych, Lekarza medycyny

Mirosława Rewekanta

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia

Kierownik Zakładu Farmakodynamiki wraz z zespołem obecnych i byłych współpracowników


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2020 roku zmarł

śp.
Mirosław Rewekant


Doktor nauk farmaceutycznych, Lekarz, Adiunkt WUM,
wybitny Nauczyciel akademicki wielu pokoleń studentów,
wspaniały Kolega i Przyjaciel wielu z nas.


Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione
1 czerwca 2020 roku o godzinie 12:00 
w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie i Bliskim Pana Doktora przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia

Dziekan, Prodziekani, Rada Wydziału i Społeczność Akademicka 
Wydziału Farmaceutycznego WUM

 

 7 maja 2020 zmarł

Dr hab. n. med. Andrzej Wichrzycki

Lekarz i Nauczyciel akademicki,
długoletni Pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
i Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej.

Pogrzeb odbędzie się 14 maja 2020r. o godzinie 12:00
na Cmentarzu Komunalnym Północnym,
ul. Kazimierza Wóycickiego 14 w Warszawie, odprowadzenie Główna Brama.
 

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim żalem przyjął wiadomość o śmierci

pana Marka Jareckiego 

zatrudnionego na stanowisku kierowcy Rektora od 1992 do 2015 roku.

Z głębokim smutkiem żegnam oddanego pracownika, 
pełnego życzliwości, pasji i zaangażowania.  

Rodzinie i Bliskim Zmarłego przekazuję wyrazy współczucia i wparcia. 

 

Pani 

Prof. dr hab. n. med. Alicji Wiercińskiej-Drapało

Kierownikowi Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii
Wydziału Lekarskiego

wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia po śmierci

Rodziców

składają

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego