Non Omnis Moriar

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 

z wielkim żalem przyjęli informację o śmierci 
specjalisty chirurgii
 

dr. n. med. Wacława Taczanowskiego

Absolwenta Akademii Medycznej w Warszawie (rocznik 1958),
wieloletniego Pracownika II Kliniki Chirurgicznej naszej Uczelni, 
obecna nazwa Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby  (1965–2000).

Żegnamy oddanego młodzieży akademickiej Nauczyciela, 
ambitnego Naukowca, wspaniałego Lekarza,
Laureata wielu nagród dydaktycznych i naukowych JM Rektora,
Odznaczonego Medalem im. Dr. Tytusa Chałubińskiego.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.
 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek 12 marca 2021 r. o godz. 13.00 w kościele św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie 
przy u. Wólczyńskiej 64 w Warszawie, po którym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.


Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z głębokim smutkiem przyjęli informację o śmierci
Doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z roku 2014

prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Darżynkiewicza

światowej sławy Specjalisty w dziedzinie cytometrii przepływowej,
Absolwenta Akademii Medycznej w Warszawie (rocznik 1960), 
związanego z Zakładem Histologii Akademii Medycznej (1962-1968),
po wyjeździe na Zachód współpracującego z wiodącymi ośrodkami naukowymi
Królestwa Szwecji oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej,
członka zagranicznego Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności
oraz członka American Institute for Medical and Biological Engineering,
Wielkiego Patrioty, Przyjaciela naszej Uczelni i Promotora polskiej nauki.

Rodzinie i Bliskim
Pana Profesora

składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia.
 

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z żalem przyjęli informację o śmierci
wybitnej specjalistki w zakresie biochemii klinicznej

prof. dr hab. n. przyr. Bożenny Wocial

związanej z Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
(lata 1956-2003), 
kierującej i biorącej aktywny udział w pracach Pracowni Biochemicznej działającej przy Klinice,

Pioniera we wdrażaniu nowoczesnych metod biochemicznej diagnostyki nadciśnienia tętniczego,

znakomitego Naukowca oraz Nauczyciela wielu pokoleń lekarzy i biochemików,

Członka polskich i zagranicznych towarzystw naukowych,
uhonorowanego nagrodami państwowymi i akademickimi.

Rodzinie i Bliskim
Pani Profesor
składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia.


Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z głębokim żalem przyjęli informację o śmierci
wybitnego specjalisty radiologa

prof. dr hab. n. med. Bogusławy Benendo-Kapuścińskiej

w latach 1980-2002 Kierownika I Zakładu Rentgenodiagnostyki,
(późniejszego I Zakładu Radiologii Klinicznej),

przez szereg lat związanej z Instytutem Radiologii Akademii Medycznej w Warszawie,
Członka Zarządu Głównego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego,
 
w którym pełniła funkcję Sekretarza, Członka Komisji Dydaktyki oraz Sekcji Ultrasonografii,
Uznanego Dydaktyka i Organizatora nauczania na naszej Uczelni,

odznaczonej Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
oraz nagrodami JM Rektora.
 

Rodzinie i Bliskim
Pani Profesor
składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia.
 

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z głębokim żalem przyjęli informację o śmierci
wspaniałego Pediatry

prof. dr hab. n. med.
Emilii Torbickiej

Absolwentki Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (rocznik 1951),

przez szereg lat związanej z Katedrą i II Kliniką Pediatrii II Wydziału Lekarskiego (lata 1980-1997),

Organizatora nauczania pediatrii na II Wydziale Lekarskim,

Członka wielu Komisji Senackich naszej Uczelni,

byłego Skarbnika Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego,

odznaczonej Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
nagrodami JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną.


Panu prof. dr. hab. n. med. Adamowi Torbickiemu
oraz
całej Rodzinie i Bliskim
Pani Profesor
składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia.

Printer Friendly, PDF & Email