Non Omnis Moriar

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. 
Reginy Skorupskiej-Olędzkiej

 
Kierownika Katedry i Zakładu Bromatologii w latach 1978 – 2003,
farmaceutki, cenionego naukowca, nauczyciela akademickiego 
i wychowawcy wielu pokoleń farmaceutów.

 Żegnamy wspaniałego i życzliwego Człowieka 
który pozostanie na zawsze w naszych sercach i pamięci.

 

Rodzinie i Bliskim
Pani Profesor
 przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia.

Dziekan i cała Społeczność Akademicka Wydziału Farmaceutycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 5 kwietnia 2024 r.  o godz.10:00 w Kościele Parafialnym Św. Karola Boromeusza na Powązkach.
 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 

Prof. dr. hab. Józefa Kowalskiego

czterokrotnego Prodziekana Wydziału Farmaceutycznego,
byłego Kierownika Katedry i Zakładu Farmakognozji.
Żegnamy wspaniałego Nauczyciela akademickiego, 
niezwykle oddanego kształceniu i wychowywaniu kolejnych roczników studentów oraz budowaniu wspólnoty naszej Uczelni.

Cześć Jego pamięci!

 

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora 
przekazujemy słowa współczucia i wsparcia.

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność akademicka 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. 
Józefa Kowalskiego

 
Wieloletniego Pracownika Wydziału Farmaceutycznego, 
 Prodziekana Wydziału w latach 1990-1993, 1993-1996, 1999-2002 i 2002-2005, Kierownika Katedry i Zakładu Farmakognozji w latach 2002-2005,
Współautora rozdziału „Dzieje Warszawskiego Wydziału Farmaceutycznego 
1926-2001” opublikowanego w monografii, która ukazała się z okazji 75-lecia Wydziału.  

Wybitnego, cenionego nauczyciela, wychowawcę 
wielu roczników studentów Wydziału Farmaceutycznego.

Żegnamy wspaniałego, ciepłego i życzliwego Człowieka.
 
Wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim

 

składa

Dziekan i cała Społeczność Akademicka Wydziału Farmaceutycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Uroczystości pogrzebowe Profesora odbyły się 19.03.2024 r o godzinie 12.00 w Kościele Parafialnym w Rudniku nad Sanem.
 

 

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 17 marca 2024 roku odszedł

 

Pan prof. dr hab. Janusz Komender - lekarz, histolog i transplantolog

 

Prof. Janusz Komender urodził się 24 marca 1931 roku w Piastowie. Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie ukończył w 1955 roku.

Stopnie i tytuły naukowe uzyskał w Naszej Uczelni. Był uczniem i współpracownikiem wybitnych uczonych: prof. J. Zweibauma, prof. K. Ostrowskiego, prof. E.A. Barnarda i prof. N. Hancoxa. W 1980 roku uzyskał tytuł profesora. W latach 1970-2001 kierował Zakładem Transplantologii i Centralnym Bankiem Tkanek Akademii Medycznej w Warszawie. Współorganizował także banki tkanek w innych instytucjach w naszym kraju. W latach 1981-1984 był dziekanem I Wydziału Lekarskiego Naszej Uczelni.
Od 1991 był członkiem korespondentem, a od 2007 członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. W latach 1996-1997 był sekretarzem Wydziału V - Nauk Medycznych  Polskiej Akademii Nauk, a od 1998 do 2002 roku był Przewodniczącym tego Wydziału.

W okresie 1987-1988 pełnił funkcję Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. W latach 1993-2000 był członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej, zaś w latach 1993-2001 wiceprezesem Europejskiego Stowarzyszenia Banków Tkanek (EATB). Polskie Towarzystwo Transplantologiczne oraz Europejskie Towarzystwo Banków Tkanek (EATB) nadały mu godność Członka Honorowego.

W latach 1998-2002 pełnił funkcję członka Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji Nauki (ESF), funkcję członka Zarządu EUROSCIENCE, a w latach 1999-2002 wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Rady Międzynarodowych Organizacji Nauk Medycznych (CIOMS). Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Programowej Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie.

Był autorem ponad 100 publikacji naukowych, rozdziałów i monografii oraz niezliczonej liczby doniesień i wykładów naukowych.

Poza wyjątkowym zaangażowaniem w działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną, Pan Profesor Janusz Komender był ciepłym człowiekiem, znajdującym czas na wysłuchanie i pomoc każdemu, nie tylko w kwestiach zawodowych, zawodowych, ale także prywatnych. 

Żegnamy Go ze szczerym bólem zachowując w sercach i pamięci Jego dokonania jako człowieka, lekarza, naukowca, wychowawcy i przyjaciela.

 

Pan Profesor na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

 

prof. Artur Kamiński, Kierownik Zakładu Transplantologii i Centralnego Banku Tkanek
prof. Rafał Krenke, Dziekan Wydziału Lekarskiego WUM

 

 

 

Odszedł prof. dr hab. n. med. Michał MatysiakZ ogromnym żalem przekazujemy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. n. med. Michała Matysiaka - Lekarza z powołania, cenionego Pediatry, oddanego Onkologa i Hematologa dziecięcego, wspaniałego Nauczyciela akademickiego oraz Wychowawcy wielu pokoleń lekarzy. 

Profesor związany był z naszą Uczelnią przez 44 lata. Był jej absolwentem. Przez 20 lat kierował Katedrą i Kliniką Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii (2002-2022). 

Pod Jego kierunkiem klinika prowadziła liczne prace naukowo-badawcze w zakresie hematologii i onkologii dziecięcej, uczestnicząc w międzynarodowych programach,  

a także prowadząc badania dotyczące hematologii oraz leczenia wspomagającego terapię przeciwnowotworową. 

Dzięki wielu inicjatywom podjętym przez Profesora oraz czynnemu udziałowi w szkoleniach wielu lekarzy i pediatrów pacjenci Katedry i Kliniki Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii leczeni byli według najnowszych standardów europejskich i światowych, co znajdowało odbicie w osiąganych wynikach terapii.

Profesor był Członkiem założycielem i Członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Członkiem zarządu Krajowego i Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. 

Z inicjatywy, a następnie pod przewodnictwem Profesora powstała i działała Polska Pediatryczna Grupa ds. Nienowotworowych Chorób Układu Krwiotwórczego, zrzeszająca ośrodki hematologii dziecięcej w kraju i dążąca do poprawy diagnostyki oraz leczenia chorób hematologicznych u dzieci.

        

Żegnamy Lekarza wielkiego serca, uwielbianego przez najmłodszych pacjentów i cenionego przez ich rodziców, który był uosobieniem bezinteresowności, oddania, ciepła i troski.

Straciliśmy niezwykle skromnego i dobrego Człowieka.

Pozostanie w naszych myślach i sercach. 

 

Rodzinie i Bliskim przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia.

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność Akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego