Non Omnis Moriar

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pawła Lachowskiego

Studenta V roku studiów Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni.

 

Rodzinie i Bliskim

przekazujemy słowa otuchy i wsparcia w tych trudnych chwilach.

Dziekan, Prodziekani, Rada Wydziału oraz Społeczność Akademicka Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 


 

Z wielkim żalem żegnamy naszego kolegę

mgr. Macieja Grażulisa

wieloletniego pracownika Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej
Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM.

Zasłużonego dydaktyka oraz wielkiego przyjaciela studentów.

 

Rodzinie i Najbliższym
składamy najszczersze wyrazy współczucia.
 

Dziekan 
i cała społeczność Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 06 o godz.9.20 w kościele drewnianym na Cmentarzu Bródnowskim.
 

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z żalem przyjęli informację o śmierci

 

Prof. dr. hab. n. med. Jana Andrzeja Serafina 

 

Wybitnego Specjalisty w zakresie ortopedii,
który swoje życie zawodowe poświęcił pracy w Klinice Ortopedycznej Akademii Medycznej w Warszawie (1959-2004).

Stopień Doktora nauk medycznych otrzymał w roku 1967, Doktora habilitowanego nauk medycznych w 1986,
natomiast tytuł Profesora nauk medycznych w 1992.

Zasiadał w Zarządzie Oddziału Warszawskiego PTOiTr (1976 -1978) i w Zarządzie Głównym PTOiTr (1986-2001). 
Profesor był Członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz Societe Internationale de Chirurgie Ortopedique.

Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi „Za 20-letnią pracę pedagogiczną” (1979) oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski „Za pracę zawodową” (1989). 

Pasją Profesora były góry. Był taternikiem i himalaistą, uczestniczył w 12-tu polskich wyprawach alpinistycznych
w góry Pamiru, Alaski, Hindukuszu, w Himalaje i Karakorum. Był też Członkiem Polskiego Związku Alpinizmu, Klubu Wysokogórskiego w Warszawie
oraz Polskiego Klubu Górskiego. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za wybitne osiągnięcia sportowe. 

Członek Komisji Lekarskiej KW i potem PZA, który najwytrwalej kolekcjonował i publikował informacje z zakresu medycyny wysokogórskiej,
a także reprezentował w tym zakresie Polskę za granicą.

 

Rodzinie i Bliskim Profesora 

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 18 kwietnia 2023 r. o godz. 14:00 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach,
po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego.

Rektor, Senat i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ze smutkiem żegnają 

Specjalistę psychologii klinicznej i neuropsychologii

Prof. dra hab. n. med.
Krzysztofa Owczarka

 
wieloletniego Kierownika Zakładu Psychologii Medycznej 
a następnie Zakładu Psychologii i Komunikacji Medycznej (2005-2021)
naszej Alma Mater.

Odszedł ceniony i lubiany Nauczyciel akademicki,
Wychowawca kolejnych roczników studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Uznany Naukowiec, Promotor wielu prac doktorskich,
Autor ponad 270 prac oryginalnych i poglądowych oraz rozdziałów podręczników i monografii.
Laureat wielu nagród: m.in. Virtuti Medicinali.

Profesor był Członkiem Polskiego Towarzystwa Epileptologii (PTE),
Przewodniczącym Komisji ds. Psychospołecznych Aspektów Padaczki w PTE,
Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej,
wieloletnim Członkiem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologii,
Pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Psychologii UW, 
Kliniki Neurologii i Epileptologii CMKP w Warszawie 
oraz Kliniki Neurologii Loyola University of Chicago.

 

Rodzinie i Bliskim Profesora 

składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia.

 

Pogrzeb Profesora odbędzie się 28 kwietnia 2023 (piątek) o godz.13.30 w Kościele pw. Dobrego Pasterza przy ul. Szczecińskiego 5 (Wola).
 

 

Zespół Studium Psychologii Zdrowia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ze smutkiem przyjął informację o śmierci

specjalisty psychologii klinicznej i neuropsychologa
 

Prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Owczarka

 

Kierownika Zakładu Psychologii Medycznej a następnie Zakładu Psychologii i Komunikacji Medycznej w latach 2005-2021,
Nauczyciela wielu pokoleń lekarzy, Promotora rozpraw doktorskich, Autora i Współautora licznych prac naukowych i książek,
Wieloletniego pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Kliniki Neurologii i Epileptologii CMKP w Warszawie,
a także Kliniki Neurologii Loyola University of Chicago,
Członka Polskiego Towarzystwa Epileptologii,
Przewodniczącego Komisji ds. Psychospołecznych Aspektów Padaczki w PTE,
Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej,
Wieloletniego członka Polskiego Towarzystwa Neuropsychologii,
Laureata wielu nagród: m.in. Virtuti Medicinali.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

 

Rodzinie i bliskim

składamy wyrazy głębokiego współczucia.