Non Omnis Moriar

 

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ze smutkiem przyjęli informację o śmierci

Autorytetu polskiej Medycyny Ratunkowej
Prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Zawadzkiego

Założyciela i pierwszego Kierownika Zakładu Medycyny Ratunkowej w latach 2001-2011,
Promotora rozpraw doktorskich,
Nauczyciela wielu pokoleń lekarzy,
Autora i Współautora licznych prac naukowych,
dzięki któremu powstał pierwszy w Polsce podręcznik
 „Medycyny ratunkowej i katastrof” pod jego redakcją naukową,
Członka Rady Naukowej czasopisma „Anestezjologia i Ratownictwo”,
Konsultanta Krajowego i Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie i bliskim
Składamy wyrazy głębokiego współczucia 

 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 24 października o godz. 13.30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie, po czym nastąpi odprowadzenie urny z prochami na Cmentarz Komunalny Wojskowy.
 

Rektor, Senat i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z głębokim żalem żegna

wybitnego Specjalistę z zakresu fizjologii i zdrowia publicznego

Prof. dr. hab. n. med.
Henryka Kirschnera


Dyrektora Instytutu Medycyny Społecznej Akademii Medycznej w latach 1973-1999,
Kierownika Zakładu Higieny IMS AM w latach 1985-1999,
Kierownika Zakładu Higieny Żywienia IMS AM w latach 1973-1985,
do 1972 r. Adiunkta w Zakładzie Fizjologii Pracy AM.

Odszedł znakomity Wychowawca wielu medyków,
 cieszący się szacunkiem i uznaniem współpracowników i studentów.
Promotor oraz Recenzent wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych,
Autor ponad 240 publikacji, w większości prac oryginalnych
o charakterze eksperymentalnym, epidemiologicznym, studialnym 
wchodzący w skład komitetów redakcyjnych czasopism lekarskich i naukowych.

Pełnił zaszczytne funkcje w komitetach i komisjach Polskiej Akademii Nauk
oraz towarzystwach naukowych jako
Przewodniczący Komitetu Ekologii Człowieka i Promocji Zdrowia PAN,
 Komitetu Epidemiologii i Zdrowia Publicznego PAN, a także
Członek Sekcji Medycznej Komitetu Badań Naukowych kilku kadencji.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia.
 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. Henryka Kirschnera

wieloletniego kierownika Zakładu Higieny i Dyrektora  
Instytutu Medycyny Społecznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
przewodniczącego Komitetu Ekologii Człowieka i Promocji Zdrowia 
oraz Komitetu Epidemiologii i Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.

Pan Profesor był człowiekiem o szerokich zainteresowaniach naukowych 
obejmujących fizjologię, ergonomię, medycynę pracy, epidemiologię, medycynę społeczną i zdrowie publiczne.

Jego publikacje z tego zakresu istotnie przyczyniały się do postępu w tych dyscyplinach.
Po przejściu na emeryturę prowadził badania historyczne nad tragicznymi wydarzeniami w roku 1943 na Wołyniu,
które przeżył jako 14-letni chłopiec. Efektem tych badan była książka pt. Notatki Wołyńskie, wydana w roku 2010.

Żegnamy wybitnego Naukowca, Nauczyciela i Wychowawcę licznych lekarzy.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Społeczność Akademicka Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego wieloletniego Kolegi, 

Ryszarda Lewandowskiego


Żegnamy wspaniałego Człowieka,
który pozostanie na zawsze w naszych sercach i pamięci

Rodzinie i Najbliższym

przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia.

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych
 

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z żalem przyjęli informację o śmierci
Wybitnego Specjalisty mikrobiologii farmaceutycznej
 

Dr. Bohdana Jerzego Starościaka
 

przez całe swoje życie zawodowe związanego
z Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
w latach 1985-2006 pełniącego obowiązki Kierownika Zakładu,
powszechnie lubianego Nauczyciela,
Wychowawcę wielu pokoleń farmaceutów i analityków medycznych.

Autora lub współautora ponad 50 publikacji naukowych,
Przewodniczącego Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (2008-2012),
Wieloletniego członka redakcji kwartalnika Postępy Mikrobiologii.
 

Rodzinie i Bliskim
Pana Doktora

składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia