Non Omnis Moriar

Rektor, Senat i cała Społeczność akademicka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z żalem przyjęli informację o śmierci

wybitnego Fizykochemika

Prof. dr. hab. n. chem.

Wacława Kołodziejskiego,

Prodziekana Wydziału Farmaceutycznego w latach 1999-2005.

Profesor był ekspertem w dziedzinie NMR ciała stałego, pod jego kierownictwem Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

obrały biomateriałowy kierunek naukowy, a także znalazły się w czołówce jednostek Wydziału Farmaceutycznego.

Odszedł Nauczyciel akademicki i Naukowiec oddany kształceniu studentów, wspieraniu młodych badaczy oraz rozwijaniu badań naukowych.

Non omnis moriar

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 

Prof. dra hab. n. chem.
Wacława Kołodziejskiego

 

 Wieloletniego Pracownika Wydziału Farmaceutycznego, 
 Prodziekana Wydziału Farmaceutycznego w latach 1999-2005,
 Kierownika Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.
   
 Cenionego nauczyciela, wychowawcę 
wielu roczników studentów Wydziału Farmaceutycznego.

Żegnamy wspaniałego i życzliwego Człowieka
 
Wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim

składa

Dziekan i cała Społeczność Akademicka Wydziału Farmaceutycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci

dr. n. przyr. Henryka Rebandela

wieloletniego, oddanego Członka naszej Społeczności Akademickiej,
 niezwykle zaangażowanego w aktywność na różnych polach działalności zawodowej.

Pan Doktor był dla nas wszystkich niewyczerpanym źródłem wiedzy 
na tematy dotyczące rekrutacji na studia, 
przez dekady był niezastąpionym Sekretarzem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Był także Członkiem Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 
oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.

Związany był z naszą Uczelnią od 1975 roku, 
mimo ciężkiej choroby, do ostatnich swoich dni wspierał nas swoją wiedzą i doświadczeniem.

Pan Doktor pracował w Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii Instytutu Biostruktury,
Samodzielnej Pracowni Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu,
Zakładzie Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu, 
w latach 2003 -2013 kierował Zakładem Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu.

Praca Pana Doktora była doceniana przez uhonorowanie Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz przyznanie kilkunastu Nagród JM Rektora.

Panie Doktorze, 
dziękujemy za Pana dobroć, wspaniałe poczucie humoru i za to, że zawsze mogliśmy na Pana liczyć.
Już nam Pana brakuje.

Non omnis moriar.

Rodzinie i Bliskim Pana Doktora
przekazujemy słowa otuchy i wsparcia w tym trudnym czasie.

Rektor, Senat, Studenci, 
Pracownicy administracji i cała Społeczność akademicka 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Pogrzeb Pana Doktora odbędzie się 21 maja 2024 roku o godz. 13.00 
w Domu Pogrzebowym na Wojskowych Powązkach.

Z żalem przyjęliśmy informację o śmierci

Pana Bogdana Staszczyka

znakomitego programisty,
wieloletniego pracownika naszej Uczelni.

Rodzinie i Bliskim
Zmarłego
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

Rektor
i cała społeczność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. 
Reginy Skorupskiej-Olędzkiej

 
Kierownika Katedry i Zakładu Bromatologii w latach 1978 – 2003,
farmaceutki, cenionego naukowca, nauczyciela akademickiego 
i wychowawcy wielu pokoleń farmaceutów.

 Żegnamy wspaniałego i życzliwego Człowieka 
który pozostanie na zawsze w naszych sercach i pamięci.

 

Rodzinie i Bliskim
Pani Profesor
 przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia.

Dziekan i cała Społeczność Akademicka Wydziału Farmaceutycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 5 kwietnia 2024 r.  o godz.10:00 w Kościele Parafialnym Św. Karola Boromeusza na Powązkach.