Non Omnis Moriar

 7 maja 2020 zmarł

Dr hab. n. med. Andrzej Wichrzycki

Lekarz i Nauczyciel akademicki,
długoletni Pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
i Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej.

Pogrzeb odbędzie się 14 maja 2020r. o godzinie 12:00
na Cmentarzu Komunalnym Północnym,
ul. Kazimierza Wóycickiego 14 w Warszawie, odprowadzenie Główna Brama.
 

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim żalem przyjął wiadomość o śmierci

pana Marka Jareckiego 

zatrudnionego na stanowisku kierowcy Rektora od 1992 do 2015 roku.

Z głębokim smutkiem żegnam oddanego pracownika, 
pełnego życzliwości, pasji i zaangażowania.  

Rodzinie i Bliskim Zmarłego przekazuję wyrazy współczucia i wparcia. 

 

Pani 

Prof. dr hab. n. med. Alicji Wiercińskiej-Drapało

Kierownikowi Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii
Wydziału Lekarskiego

wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia po śmierci

Rodziców

składają

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 


Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
z wielkim żalem przyjęli informację o śmierci
 
Prof. dr hab. n. med. Jolanty Chodakowskiej 

związanej z naszą Uczelnią przez wiele lat 
aktywnej pracy dydaktycznej, klinicznej i naukowej 
w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii.
 
Odszedł wspaniały Nauczyciel akademicki, 
znakomity Naukowiec i Klinicysta,
oddany pacjentom Lekarz,
dla wielu pokoleń medyków Mentor i niepodważalny Autorytet, 
Współzałożyciel, a w latach 1992-94 Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.
 
Cześć Jej pamięci!

Rodzinie i Bliskim 
Pani Profesor 
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

 


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

Pani

  Dr n. med. Elżbiety Kuźmy-Mroczkowskiej

Wieloletniego Pracownika 
Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii
Wydziału Lekarskiego, 
znakomitego nauczyciela akademickiego, 
przyjaciela i wychowawcę wielu roczników studentów.

Bliskim Pani Doktor
 składamy wyrazy głębokiego współczucia  


Dziekan, Prodziekani, Rada Wydziału
oraz cała Społeczność Akademicka
 Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego