Non Omnis Moriar

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszej Koleżanki

Lidii Jóźwiak

Wieloletniego Pracownika Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci,
jako człowiek obdarzony optymizmem i pogodą ducha.


Najbliższym

składamy wyrazy współczucia


Koleżanki z Dziekanatu Wydziału Lekarskiego

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
są wstrząśnięci informacją o śmierci

Dr hab. n med.
Małgorzaty Gaweł 


związanej z Katedrą i Kliniką Neurologii naszej Uczelni w latach 2009-2020,
Absolwentki Akademii Medycznej w Warszawie z roku 1993,
wielokrotnie wyróżnianej nagrodami Rektora macierzystej Uczelni 
za wybitne osiągnięta naukowe. 

Odszedł znakomity Specjalista w zakresie neurologii, wnikliwy Naukowiec,
 Nauczyciel akademicki 
bardzo ceniony przez współpracowników i lubiany przez studentów, 
dobry, życzliwy pacjentom Lekarz. 

Cześć Jej pamięci! 

Rodzinie i Bliskim Pani Adiunkt
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.
 

Z wielkim smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszej Koleżanki

Anny Piotrowskiej

Człowieka wielkiego serca, wyjątkowej skromności i życzliwości,
wieloletniego wykładowcy języka migowego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Najbliższym wyrazy najgłębszego współczucia składają

kierownictwo, koleżanki i koledzy ze Studium Języków Obcych WUM

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci

 

Dr hab. n. med.
Hanny Malczewskiej

 

wieloletniego Pracownika Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 1960 – 1999,
wspaniałego nauczyciela akademickiego i wychowawcy wielu roczników studentów medycyny.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia i wsparcia

Rektor, Rektor Elekt, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci

Wybitnego  Anatoma i Chirurga,
Absolwenta Akademii Medycznej w Warszawie rocznik 53’,

Ucznia prof. Witolda Sylwanowicza i prof. Jana Nielubowicza,
Nauczyciela i Mentora wielu pokoleń lekarzy

Prof. dr. hab. n. med.
Ryszarda Aleksandrowicza


Współtwórcy II Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni 
oraz jego pierwszego Prodziekana w latach 1974-1978,
Kierownika Zakładu Anatomii Prawidłowej Centrum Biostruktury AM w latach 1992-1996,
Dyrektora Instytutu Biostruktury w latach 1995 – 1998,
Twórcy i kierownika Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Śląskiej Akademii Medycznej (1978–1993),
gdzie pełnił także funkcje Dziekana Wydziału Lekarskiego i Prorektora,
Prezesa Sekcji Anatomii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Anatomicznego w latach 1989-1996,
współautora i redaktora „Małego atlasu anatomicznego” oraz wielu innych podręczników akademickich i monografii naukowych;
autora i współautora blisko 130 prac naukowych, w tym pionierskich prac poświęconych
anatomii segmentów naczyniowych wątroby, nerki i śledziony.

Odszedł niekwestionowany Autorytet w swej dziedzinie,
wybitny Naukowiec, ceniony Nauczyciel akademicki, znakomity specjalista – uzyskał specjalizację II st. z zakresu chorób chirurgicznych,
członek wielu polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Anatomicznego
w którym pełnił rolę Przewodniczącego Zarządu Głównego czy European Anatomical Association.

Pan Profesor za swoją pracę naukową i dydaktyczną otrzymał nagrodę od JM Rektora za osiągnięcia
dydaktyczne w zakresie nauczania anatomii, w tym w zakresie anatomii klinicznej.

Żegnamy Lekarza wielkiego serca i dobroci,
wspaniałego Naukowca i Przyjaciela wielu roczników studentów.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego wsparcia i współczucia.