Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Non Omnis Moriar

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z żalem przyjęli wiadomość o śmierci

wybitnego Lekarza Patologa i Naukowca

Prof. dr. hab. n. med.
Bogdana Woźniewicza

związanego z naszą Uczelnią w latach 1967-1981,
Kierownika Samodzielnej Pracowni Patomorfologii Instytutu Pediatrii w latach 1973-1981.
Żegnamy Człowieka, który w znaczący sposób przyczynił się do powstania oraz rozwoju patologii pediatrycznej w Polsce.

 Cześć Jego pamięci!

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora

przekazujemy wyrazy współczucia i wparcia.

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci

Pana Dr. n. med. Wojciecha Michalskiego

doświadczonego i wspaniałego nauczyciela akademickiego
związanego z Zakładem Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznego
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM od roku 1982,
odznaczonego Złotym Krzyżem Zasługi za pracę dydaktyczno-naukową.

Żegnamy znakomitego Wykładowcę i Przyjaciela wielu roczników studentów.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego przekazujemy wyrazy współczucia i wparcia

 

Panu Prof. dr. hab. n. med. Wojciechowi Braksatorowi

– Prorektorowi ds. Klinicznych i Inwestycji, 
Kierownikowi Zakładu Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej

wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

po śmierci

Mamy

 składają

Rektor, Prorektorzy, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter