Non Omnis Moriar

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z wielkim smutkiem żegnają nestora polskiej dermatologii

prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Langnera

Absolwenta Akademii Medycznej w Warszawie (rocznik 1959), 

Przez wiele lat związanego z Kliniką Dermatologiczną AM w Warszawie (1961-2005),

Członka polskich i zagranicznych towarzystw naukowych,

Pioniera Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego,

Organizatora Sekcji Farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego,

Wybitnego naukowca o światowej renomie,

Lekarza wrażliwego na cierpienia innych,
Znakomitego Nauczyciela – Przyjaciela studentów i młodych lekarzy.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia.

 

Z ogromnym żalem i smutkiem żegnamy 

Pana
Prof. dr. hab. med. Andrzeja Langnera

 

wspaniałego lekarza,
przez prawie pół wieku związanego 
z Kliniką Dermatologiczną Akademii Medycznej w Warszawie,
   wybitnego i niezależnego specjalistę, naukowca, mistrzowskiego wykładowcę,
nauczyciela wielu pokoleń młodych lekarzy,
wytrawnego dermatologa,
autora kilkuset publikacji naukowych,
eksperta w zakresie fotobiologii, fotoprotekcji, fototerapii i farmakoterapii dermatologicznej,
organizatora międzynarodowej współpracy naukowej,  
laureata wielu prestiżowych nagród w tym 
ILDS Certificate of Appreciation for International Leadership. 
 
Żegnamy naszego Nauczyciela i Przyjaciela, 
będzie nam brakowało Jego optymizmu, dowcipu, radości życia i życzliwości
 
Lidia Rudnicka i Zespół Kliniki Dermatologicznej 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z wielkim żalem żegnamy zmarłą tragicznie

dr n. med. Martę Krawiec

Absolwentkę naszej Uczelni z roku 2005,
związaną z
Kliniką Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego
I Katedry Pediatrii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2010-2018.

Cześć Jej pamięci!

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Ze smutkiem żegnamy

Dr n. med. Martę Krawiec

wspaniałą lekarkę, dociekliwego naukowca i przede wszystkim wielkiego Człowieka o ogromnym sercu i życzliwości dla świata.
Wychowankę i długoletniego pracownika naszej Uczelni, której błyskotliwą karierę przerwał tragiczny wypadek.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia

Koledzy z:
Kliniki Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego
Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
Kliniki Pediatrii

 

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z wielkim smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci

Pani Urszuli Chrośniak

Studentki III roku Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni.
Żegnamy młodą osobę pełną pasji, zaangażowania i planów.

Rodzinie i Bliskim
pragniemy złożyć wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia.