Non Omnis Moriar

Z ogromnym smutkiem żegnamy

dr hab. n. med. Magdalenę Malejczyk
wieloletniego Kierownika Zakładu Diagnostyki
Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prodziekana II Wydziału Lekarskiego i Wydziału Medycznego WUM
cenionego naukowca i doświadczonego dydaktyka
życzliwą Koleżankę, z którą współpracowaliśmy przez wiele lat.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia
Lidia Rudnicka z zespołem Kliniki Dermatologicznej WUM
 

Społeczność Wydziału Medycznego z wielkim żalem żegna

Panią Prodziekan dr hab. n. med.  Magdalenę Malejczyk,
która wspólnie z nami współtworzyła i organizowała od podstaw Wydział Medyczny.

Będziemy zawsze pamiętać Jej rzetelność, dobre rady i mądry dystans do otaczającej nas rzeczywistości.

Rodzinie Pani Dziekan składamy wyrazy współczucia.

W imieniu Rady Wydziału Medycznego
Dariusz Białoszewski - Dziekan

 


 

Rektor, Senat, Studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

z wielkim żalem przyjęli informację o śmierci
 

dr hab. n. med.
Magdaleny Malejczyk

 

Prodziekana Wydziału Medycznego 
ds. kierunków Audiofonologia, Elektroradiologia, Logopedia (2019-2020),

Prodziekana II Wydziału Lekarskiego 
ds. Studentów I-III roku studiów (2016-2019),

Kierownika Zakładu Diagnostyki 
Chorób Przenoszonych Drogą Płciową (1998-2020),
Adiunkta Kliniki Dermatologii i Wenerologii naszej Uczelni (1998-2021).

Odszedł ceniony i lubiany Nauczyciel akademicki,
Wychowawca kolejnych roczników studentów,
dobry Naukowiec, sprawny Organizator,
który za swoją pracę i zaangażowanie został uhonorowany m.in.
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką  honorową „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia” oraz Nagrodami JM Rektora.

Cześć Jej pamięci!
 

Rodzinie i Bliskim
Zmarłej
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia w tym trudnym czasie.

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z wielkim smutkiem przyjęli informację o śmierci
w wieku 92 lat
współtwórcy stomatologii dziecięcej w Polsce

 

prof. dr. hab. n. med. Marii Szpringer-Nodzak

 

Absolwentki Oddziału Stomatologicznego WL Akademii Medycznej w Warszawie (rocznik 1951), 

przez całe swoje zawodowe życie związanej z Alma Mater,

Dyrektora Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie (1995-1999),

Kierownika Zakładu Stomatologii Dziecięcej naszej Uczelni (1980-1999), 

Autora ponad 180 prac naukowych oraz 16 podręczników akademickich, monografii i skryptów.

Odszedł Wspaniały Nauczyciel, Wychowawca kolejnych pokoleń lekarzy stomatologów,

Promotor 12 rozpraw doktorskich, Recenzent 57 prac doktorskich i habilitacyjnych,

Członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych:
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, 
 Międzynarodowego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, Międzynarodowej Federacji Dentystów.

Żegnamy Osobę, której oddanie dla nauki i dydaktyki zostało uhonorowane wieloma nagrodami: 
Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem im. dr. Tytusa Chałubińskiego oraz Medalem za Zasługi dla I Wydziału Lekarskiego. 

 

Rodzinie i Bliskim
Pani Profesor

składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia.

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z żalem przyjęli informację o śmierci
w wieku 92 lat
wybitnego chirurga szczękowo-twarzowego

dr. n. med. Michała Pereświeta-Sołtana

związanego z naszą Uczelnią w latach 1972-1998,
wieloletniego pracownika Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,
Zastępcę Dyrektora Instytutu Stomatologii naszej Uczelni (1984-1993),
pełniącego funkcję Ordynatora II Oddziału w Klinice Chirurgii Szczękowej (1982-1991). 
Żegnamy wspaniałego Nauczyciela Akademickiego,
Wychowawcę wielu pokoleń lekarzy dentystów i studentów,
Członka Senatu Akademii Medycznej w Warszawie.

Rodzinie i Bliskim
Pana Doktora

 
składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia.

Pożegnanie odbędzie się 29 kwietnia 2022 roku o godzinie 13.00
w Sali Domu Pogrzebowego na Powązkach Wojskowych
przy ulicy Powązkowskiej 43/45 w Warszawie.