Non Omnis Moriar

 

 

 

Z żalem zawiadamiamy, iż w dniu 11 czerwca 2021 roku zmarła Pani Profesor Elżbieta Domańska-Janczewska - zaangażowany lekarz, naukowiec i wychowawca kolejnych pokoleń specjalistów z zakresu położnictwa i ginekologii.

Pani Profesor była związana z naszą Uczelnią od 1952 do 2003 roku, początkowo studiując na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (1952-1958), a następnie podejmując pracę w II Klinice Położnictwa i Ginekologii kierowanej przez profesora Ireneusza Roszkowskiego, w której pracowała do 1979 roku (kolejno jako asystent i adiunkt).
Od 1979 roku swoje losy zawodowe związała z I Kliniką Położnictwa i Ginekologii w Warszawie. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1968 roku, a habilitację w 1979 roku na podstawie pracy „Czynniki matczyne determinujące masę urodzeniową płodu ludzkiego”.

Całym sercem oddana zagadnieniom patologii ciąży była pionierką nowoczesnej opieki nad ciężarnymi w ciąży powikłanej i animatorką medycyny matczyno-płodowej w Polsce.
Szczególne zasługi Pani Profesor dotyczą cukrzycy ciążowej – współtworzyła nowoczesny model diagnostyki i leczenia ciężarnych z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, m.in. prowadząc pierwszą w Warszawie i na Mazowszu poradnię dla ciężarnych chorych na cukrzycę oraz oddziały diabetologiczne w klinikach Instytutu Położnictwa i Ginekologii AM w Warszawie. Będąc wyjątkowo zaangażowana w ratowanie życia i zdrowia swoich pacjentek i ich nienarodzonych dzieci, potrafiła przekonująco przedstawiać swoje racje i przełamywać bariery. To między innymi dzięki Jej działaniom udało się w istotny sposób poprawić w Polsce wyniki okołoporodowe w ciąży powikłanej cukrzycą.

Po śmierci Profesora Zbigniewa Sternadla Pani Profesor Janczewska pełniła obowiązki kierownika I Kliniki Położnictwa i Ginekologii, a następnie – w okresie kierowania Kliniką przez profesora Longina Marianowskiego – była zastępcą kierownika Kliniki.
Uczniowie Pani Profesor do dziś wspominają Jej wyjątkowy talent dydaktyczny i niezwykłą umiejętność przekazywania wiedzy, nacechowaną profesjonalizmem, ale też niezapomnianym humorem. Wyszkoliła kilka pokoleń lekarzy, specjalistów położnictwa i ginekologii.
Następcy Pani Profesor Janczewskiej, którym zaszczepiła głębokie zainteresowanie oraz bezgraniczne poświęcenie się medycynie matczyno-płodowej i patologii ciąży, są obecnie specjalistami w dziedzinie perinatologii i kontynuują Jej wspaniałe dzieło. Pozostanie na zawsze w naszych sercach i życzliwej pamięci.

prof. Mirosław Wielgoś
Kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii

prof. Rafał Krenke
Dziekan Wydziału Lekarskiego
 

 

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z żalem przyjęli informację o śmierci
wybitnego epidemiologa

prof. dr. hab. n. med. Jana Kazimierza Kopczyńskiego

Kierownika Zakładu Epidemiologii Instytutu Medycyny Społecznej 
Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1974-2001,

po przejściu na emeryturę wspierającego rozwój Zakładu,

Wychowawcę wielu pokoleń medyków,

Honorowego członka Polskiego Towarzystwa Higienicznego,

Odznaczonego Medalem Komisji Edukacji Narodowej
i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rodzinie i Bliskim
Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia.
 

Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
znakomitego epidemiologa

Prof. dr. hab. n. med. Jana Kazimierza Kopczyńskiego

wieloletniego kierownika Zakładu Epidemiologii 
oraz dyrektora Instytutu Medycyny Społecznej
wybitnego Naukowca i Nauczyciela

Rodzinie i Bliskim Zmarłego przekazujemy wyrazy współczucia

Zespół Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 maja 2021 zmarł

Śp.

Prof. dr hab. n. med. Jan Kazimierz Kopczyński

jeden z najwybitniejszych epidemiologów polskich, uczeń Jana Karola Kostrzewskiego,
emerytowany profesor Akademii Medycznej w Warszawie, a następnie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
kierownik Zakładu Epidemiologii w latach 1974-2001. 
Przez lata, prawie do ostatnich miesięcy życia wspierający nas niemal codzienną obecnością
w Zakładzie oraz cennymi i życzliwymi radami. 
Człowiek o nieprzeciętnej inteligencji, ogromnej erudycji i wyjątkowym poczuciu humoru.

Uczniowie i współpracownicy

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


z żalem przyjęli informację o śmierci znakomitego kardiochirurga


dr. n. med. Franciszka Majstraka


wieloletniego pracownika Kliniki Kardiochirurgii
I Katedry i Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM,
p.o. Kierownika tejże Kliniki (2008-2009),
Absolwenta Akademii Medycznej w Warszawie (rocznik 1984),
wybitnego Klinicysty, Naukowca i Nauczyciela.


Rodzinie i Bliskim Pana Doktora
składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia.

Printer Friendly, PDF & Email