Non Omnis Moriar

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. n. med. Bohdana Lewartowskiego
 
Wybitnego badacza i nauczyciela akademickiego, kierownika Katedry Fizjologii WUM oraz dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. 

Prof. Lewartowski w 1954 roku uzyskał dyplom lekarza na Akademii Medycznej w Warszawie. Następnie został specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych.
Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1961 na Akademii Medycznej w Warszawie na podstawie pracy pt. „Badania nad wpływem węzła zatokowego na cykl pobudliwości mięśnia sercowego”. W 1965 roku także na naszej uczelni uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. „Badania nad fizjologiczną rolą acetylocholiny w czynności serca”. W 1973 prof. Lewartowski otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1982 profesora zwyczajnego.

Pan Profesor był członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, w tym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk, a także Przewodniczącym Rady Naukowej Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.

Na zawsze zostanie w naszej pamięci. 

Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Rektor i Społeczność Akademicka 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

Z ogromnym żalem żegnamy

Pana Magistra Tadeusza Glinkowskiego

 

wieloletniego kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
wielkiego propagatora aktywności i różnorodnych form kultury fizycznej. 

Pan mgr Tadeusz Glinkowski czuwał nad rozwojem fizycznym naszych studentów i przyczynił się do zdobycia przez nich wielu osiągnięć sportowych, nagród i medali.
Był dwukrotnie wyróżniony najwyższym odznaczeniem naszej Uczelni, jakim jest Medal za Zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

Dziś za to dziękujemy. 

 

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Rektor i Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Z głębokim żalem żegnamy wieloletniego Kierownika Kliniki Rehabilitacji

Prof. dr. hab. n. med. Jerzego Kiwerskiego

 

 

Profesor był niezwykle cenionym lekarzem, specjalistą rehabilitacji medycznej oraz ortopedii i traumatologii.

Był opiekunem i mentorem wielu lekarzy i specjalistów, promotorem doktorantów i opiekunem przewodów habilitacyjnych. Recenzował liczne prace habilitacyjne, doktorancie, magisterskie oraz wnioski o nadanie tytułu profesora.

Profesor Kiwerski przez ponad 50 lat kształcił studentów uczelni wyższych oraz przez ponad 30 lat zajmował się dydaktyką podyplomową kształtując specjalistów wspomnianych dziedzin.
Jako kierownik specjalizacji: rehabilitacji medycznej, chirurgii urazowej i ortopedii wykształcił ponad 90 lekarzy. Poprzez to idee profesora Kiwerskiego nadal przyświecają i są kontynuowane przez jego następców i ich uczniów.

Wynikiem pasji i pracowitości Profesora Kiwerskiego jest jego dorobek naukowy, który obejmuje ponad 700 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych
oraz ponad 500 polskich i międzynarodowych doniesień zjazdowych oraz autorstwo/współautorstwo 28 podręczników i monografii.

Profesor był również członkiem Komitetów Redakcyjnych wielu czasopism naukowych.

Profesor był wybitnym lekarzem, naukowcem oraz dydaktykiem i takim pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Profesor odszedł 6 lutego 2024r w wieku 87 lat.

Pokój Jego duszy.

Rodzinie przekazujemy wyrazy współczucia. 

Prof. dr hab. n. med. Beata Tarnacka 
oraz wszyscy członkowie Kliniki Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Uroczystości pogrzebowe Profesora odbędą się 14.02.2024 r o godzinie 13.30. Msza w Kościele pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej ul. Dworska 5 05-510 Chylice, pochówek na Cmentarzu w Skolimowie ul. Chylicka 97 05-510 Konstancin-Jeziorna.
 

 

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci

 

Prof. Jerzego Edwarda Kiwerskiego

 

cenionego lekarza, profesora nauk medycznych, wykładowcę,

specjalistę w dziedzinie ortopedii, traumatologii i rehabilitacji. 

Pan Profesor był związany z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym od 1975 roku, kiedy to uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie rehabilitacji schorzeń narządów ruchu. W 1982 roku otrzymał nominację na kierownika Katedry i Kliniki Rehabilitacji.

Funkcję tę piastował do 2008 roku, kiedy został rektorem Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie.  

Pan Profesor pełnił wiele ważnych funkcji w służbie zdrowia, był m. in.: Naczelnym Dyrektorem Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mariana Weissa,

konsultantem krajowym w dziedzinie rehabilitacji, dyrektorem i ordynatorem Centrum Rehabilitacji w Konstancinie.

Oddział neuroortopedyczny, który prowadził był jedynym tego rodzaju w kraju - zajmował się kompleksowym leczeniem chorych po urazie kręgosłupa.

Za swe osiągnięcia otrzymał liczne wyróżnienia państwowe - w tym m. in. odznakę honorową „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” w 1994 roku

oraz Złoty Krzyż Zasługi w 2011 roku za działalność „na rzecz rozwoju nauk medycznych”.

Dorobek naukowy Profesora obejmuje: ponad 570 doniesień publikowanych w kraju i za granicą oraz ponad 70 podręczników.

Profesor wygłosił 360 referatów podczas krajowych i międzynarodowych kongresów naukowych. Był kierownikiem specjalizacji ponad 90 lekarzy z zakresu rehabilitacji medycznej, chirurgii urazowej i ortopedii, promotorem 24 ukończonych doktoratów oraz opiekunem 3 przewodów habilitacyjnych.

Profesor był wieloletnim członkiem Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej PAN (obecnie Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej),

w którym przez wiele lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Prezydium. Został uhonorowany dożywotnim tytułem Honorowego Przewodniczącego tego Komitetu. Profesor Kiwerski był członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Inżynierii Medycznej tego Komitetu. 

Pan Profesor na zawsze zostanie w naszej pamięci. 

 Rodzinie i Bliskim przekazujemy wyrazy współczucia. 

Rektor i Społeczność Akademicka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


 

Z ogromnym żalem i przygnębieniem żegnamy

Pana Profesora dr. hab. Bruno Szczygła

wybitnego chirurga, inspirującego naukowca, wspaniałego nauczyciela akademickiego,
a przede wszystkim dobrego człowieka gotowego zawsze nieść pomoc potrzebującym.

Pan Profesor był gorącym orędownikiem łączenia wiedzy lekarskiej i dietetycznej
oraz inicjatorem nauczania dietetyki na uczelniach medycznych. 

Dziękujemy za wszystko!

Dorota Szostak-Węgierek, Anna Jeznach-Steinhagen, Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna, Anna Ukleja,
Iwona Boniecka, Magdalena Milewska, Marta Dąbrowska-Bender, Joanna Ostrowska, Jakub Krawczyk oraz doktoranci