Nauka

Młody mężczyzna - Grzegorz Procyk, elegancko ubrany, uśmiecha się do aparatu. Ręce ma założone na przedramionach. W tle - regały z książkami.

Nauka

Fascynujący świat biomarkerów

Pomimo tego, że kryteria diagnostyczne w większości chorób są jasno zdefiniowane, to wciąż istnieje wiele jednostek chorobowych, w których pozostają one niejednoznaczne. Jednocześnie do zdiagnozowania wielu chorób konieczne jest wykonanie inwazyjnych procedur, potencjalnie związanych z ryzykiem powikłań. Innym problemem jest dostępność wysokospecjalistycznych badań obrazowych, często koniecznych do postawienia rozpoznania. Rozwiązaniem tych problemów mogą być właśnie biomarkery, docelowo dostępne w codziennej praktyce klinicznej – pisze Grzegorz Procyk, student piątego roku kierunku lekarskiego i doktorant drugiego roku w Szkole Doktorskiej WUM.

Prowadzimy 315 projektów badawczo-naukowych
i dydaktycznych o wartości ponad 660 mln zł