Skrypty i czasopisma

Uczelnia redaguje i wydaje czasopisma informujące czytelników o bieżących sprawach Uczelni,
najnowszych osiągnięciach badawczych oraz życiu akademickim,
a także periodyki fachowe o wysokim poziomie naukowym.

Medycyna Dydaktyka Wychowanie
 

Miesięcznik „Medycyna Dydaktyka Wychowanie” (MDW) kontynuuje, rozpoczętą w 1969 r., tradycję czasopisma uczelnianego. Jest kroniką WUM i jego pamięcią. Na łamach MDW czytelnicy mogą znaleźć informacje o życiu akademickim, prezentacje osiągnięć naukowych, klinicznych i dydaktycznych członków społeczności uniwersyteckiej, rozmowy z osobami związanymi z naszą Uczelnią. Periodyk poświęca również uwagę działalności studentów, a także przywołuje dzieje Uniwersytetu. Redaktorami naczelnymi czasopisma byli: prof. Jerzy Majkowski, prof. Stefan Kruś, prof. Piotr Fiedor, prof. Mirosław Łuczak, prof. Jan Tatoń, prof. Bogdan Ciszek, prof. Jakub Gołąb, dr hab. Izabela Strużycka, prof. Marcin Grabowski.

Obecnie, od 2016 roku, magazyn przygotowuje zespół w składzie: prof. Dagmara Mirowska-Guzel (redaktor naczelna), dr hab. Anna Staniszewska (zastępca redaktor naczelnej), Marta Wojtach (sekretarz redakcji).
WięcejAnnals Of Postgraduate Medical Science


Annals of Postgraduate Medical Science jest recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM. Szeroka tematyka czasopisma Annals of Postgraudate Medical Science łączy w sobie zagadnienia z szerokiego zakresu nauk medycznych: nauk medycznych przedklinicznych, nauk medycznych klinicznych zabiegowych, nauk klinicznych niezabiegowych. Misją czasopisma jest dostarczanie fachowej wiedzy i praktycznych rozwiązań problemów spotykanych w codziennej pracy lekarzy i specjalistów w ochronie zdrowia.
WięcejMedical Library Forum


Medical Library Forum to czasopismo w języku angielskim recenzowane w nowoczesnym i transparentnym modelu open peer-review, wydawany przez WUM. Jest współfinansowane przez kilka instytucji edukacyjnych, m.in.: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdański Uniwersytet Medyczny.
Więcejars medica ac humanitas

Seria wydawnicza ars medica ac humanitas koncentruje się na publikacjach, które poszukują odpowiedzi na pytanie: jak można wyrazić humanizm poprzez doświadczenie choroby? Tomy z serii ars medica ac humanitas są próbą odpowiedzi na apel oparcia idei humanizmu na „kruchości” ludzkiego ciała.
WięcejPrzegląd Prawa Medycznego

Kwartalnik "Przegląd Prawa Medycznego" za główne zadanie stawia sobie udzielanie odpowiedzi na pytania o skutki prawne i etyczne coraz to nowych osiągnięć medycyny. W skład redakcji wchodzą lekarze i prawnicy, a także etycy z różnych ośrodków akademickich kraju i zagranicy.
WięcejBiuletyn Wydziału Farmaceutycznego WUM

Biuletyn jest bezpłatnym internetowym czasopismem, w którym publikowane są recenzowane artykuły przeglądowe z dziedziny szeroko pojętej farmacji i nauk pokrewnych.
WięcejCzasopismo Galen


Czasopismo wydawane przez Samorząd Studentów WUM, porusza tematy związane z życiem Uczelni, problemami społecznymi, studenckimi pasjami czy szeroko rozumianą kulturą. Na łamach „Galena” znaleźć można dobrą publicystykę, nie brak też interesujących rozmów z naukowcami i nauczycielami akademickimi WUM oraz informacji o ważnych, nie tylko medycznych projektach prowadzonych przez studentów WUM.
WięcejSkrypty


Dział Redakcji i Wydawnictw Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego opracowuje edytorsko i wydaje publikacje dydaktyczne, m.in.: skrypty oraz ćwiczenia egzaminacyjne, przygotowane pod względem merytorycznym przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni dla studentów WUM.
Więcej