Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Baza korzystania z Infrastruktury badawczej WUM

Zasady korzystania z Infrastruktury badawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do korzystania z Infrastruktury badawczej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie korzystania z Infrastruktury badawczej, który stanowi Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nr 23/2015 z dnia 30.03.2015 r.

Załączone pliki:

- formularz rezerwacji Infrastruktury badawczej: (.pdf), (.docx)

- cennik za świadczenie usług naukowo-badawczych (Tabela 1): (.pdf)

- cennik za udostępnienie Infrastruktury badawczej (najem - Tabela 2): (.pdf)

- Regulamin korzystania z Infrastruktury badawczej: (.pdf)

- Inne: Protokół odbiorczy Sprzętu (.pdf) (.docx), Protokół zdawczy Sprzętu (.pdf) (.docx)

- Umowa o wykonanie usługi badawczej

- Umowa o udostępnienie infrastruktury bawdawczej do celów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych

- Umowa o wykonanie badań naukowych pomiędzy jednostkami WUM

Szczegółowych informacji dotyczących sposobu i zakresu korzystania z Infrastruktury badawczej w poszczególnych Jednostkach WUM udzielają Kierownicy Jednostek.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad korzystania z Regulaminu udziela dział Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM tel: (22) 57 20 655

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback