Usługi komercyjne

Korzystanie z infrastruktury badawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na zasadach komercyjnych

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do korzystania z Infrastruktury badawczej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie korzystania z Infrastruktury badawczej, który stanowi Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nr 23/2015 z dnia 30.03.2015 r.

Załączone pliki:

- formularz rezerwacji Infrastruktury badawczej: plik pdf _ 90,2 KB, plik docx - 16,1 KB

- cennik za świadczenie usług naukowo-badawczych (Tabela 1)_plik pdf 195,8 KB

- cennik za udostępnienie Infrastruktury badawczej (najem - Tabela 2) plik pdf 174 KB

- Regulamin korzystania z Infrastruktury badawczej - plik pdf 82,8 KB

- Inne: Protokół odbiorczy Sprzętu plik pdf 33,6 KB plik docx 14,3 KB, Protokół zdawczy Sprzętu plik pdf_33,8 KB plik docx_13 KB

- Umowa o wykonanie usługi badawczej - plik pdf 157 KB

- Umowa o udostępnienie infrastruktury bawdawczej do celów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych - plik pdf 363 KB

- Umowa o wykonanie badań naukowych pomiędzy jednostkami WUM - plik pdf 56,9 KB

Szczegółowych informacji dotyczących sposobu i zakresu korzystania z Infrastruktury badawczej w poszczególnych Jednostkach WUM udzielają Kierownicy Jednostek.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad korzystania z Regulaminu udziela dział Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM tel.: (22) 57 20 655