Usługi komercyjne

Korzystanie z infrastruktury badawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na zasadach komercyjnych

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do korzystania z Infrastruktury badawczej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie korzystania z Infrastruktury badawczej, który stanowi Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nr 23/2015 z dnia 30.03.2015 r.

Załączone pliki:

- formularz rezerwacji Infrastruktury badawczej: plik pdf, plik docx

- cennik za świadczenie usług naukowo-badawczych plik pdf

- regulamin korzystania z Infrastruktury badawczej - plik pdf

- Inne: Protokół odbiorczy Sprzętu plik pdf plik docx, Protokół zdawczy Sprzętu plik pdf plik docx

- umowa o wykonanie usługi badawczej - plik pdf

- umowa o udostępnienie infrastruktury bawdawczej do celów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych - plik pdf

- umowa o wykonanie badań naukowych pomiędzy jednostkami WUM - plik pdf

Szczegółowych informacji dotyczących sposobu i zakresu korzystania z Infrastruktury badawczej w poszczególnych Jednostkach WUM udzielają Kierownicy Jednostek.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad korzystania z Regulaminu udziela dział Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM tel.: (22) 57 20 655