Kliniki

Jednym z filarów działalności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest świadczenie profesjonalnej opieki medycznej nad pacjentami z całej Polski w największych stołecznych szpitalach klinicznych oraz innych podmiotach leczniczych na terenie Warszawy i okolic.

Zabieg
Centralny Szpital Kliniczny

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Podstawowym celem UCK WUM jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia oraz uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych. UCK WUM powstało w wyniku połączenia trzech szpitali klinicznych, których organem założycielskim jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, tj.: Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego, Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego oraz Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.

Szpital im. ks. Anny Mazowieckiej

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej

Szpital jest zakładem najwyższego poziomu referencyjności, który zapewnia kompleksową opiekę medyczną matkom i noworodkom, a także kobietom w każdym wieku. Działają tu trzy Kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Klinika Endokrynologii Ginekologicznej oraz Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Przy szpitalu działa Specjalistyczna Poliklinika, zakład posiada nowoczesne zaplecze diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej.

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

W SP Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie prowadzone jest leczenie zachowawcze oraz wykonywane są zabiegi operacyjne w pełnym zakresie chirurgii okulistycznej, a także działalność dydaktyczna oraz naukowo-badawcza. Placówka jest bazą dla Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Najlepsi specjaliści w kraju

 

Kadrę WUM stanowi czołówka wykwalifikowanych specjalistów, którzy dbają o życie i zdrowie pacjentów stosując innowacyjne – na skalę krajową i światową – metody leczenia.