Pozostałe podmioty lecznicze

   

WUM korzysta z bazy obcej szpitali zlokalizowanych w Warszawie i okolicach, gdzie prowadzą działalność zakłady, katedry i kliniki uniwersyteckie.

 

    Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
    Dyrektor: Andrzej Mazur
    tel.: (22) 825 15 66, faks: (22) 825 10 34
    ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa
    tel. centrali: (22) 825 20 31, www.szpitalnowowiejski.pl


    Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
    Prezes zarządu: dr n. med. Dariusz Jabłoński
    tel.: (22) 318 62 03, faks: (22) 318 62 05
    ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa
    tel. centrali: (22) 318 60 00, www.szpitalczerniakowski.waw.pl


    Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.                                      
    Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.: mgr inż. Teresa Maria Bogiel
    tel.: (22) 326 53 50, faks: (22) 326 58 99
    ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
    tel. centrali: (22) 326 55 00, www.szpital-brodnowski.waw.pl


    Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
    Dyrektor: dr med. Dorota Gałczyńska-Zych
    tel.: (22) 56 90 353, faks: (22) 834 16 85
    ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
    tel. centrali: (22) 56 90 500, www.bielanski.med.pl


    Wojewódzki Szpital Zakaźny – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
    Dyrektor: Agnieszka Kujawska-Misiąg
    tel.: (22) 33 55 225
    ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
    tel. centrali: (22) 33 55 351-355, www.zakazny.pl


    Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
    Dyrektor: Wojciech Legawiec
    tel.: (22) 758 63 71, faks: (22) 758 75 70
    ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków
    tel. centrali: (22) 739 14 00, www.tworki.eu


    Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
    Dyrektor: Krzysztof Marcin Zakrzewski
    tel. Sekretariat dyr. 22 659 72 71, 22 823 12 19
    ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa
    tel.: centrala: (22) 822 32 21, 822 32 22, 822 32 23, 822 32 24, 822 32 25, www.szpzlo-ochota.pl, sekretariat@szpzlo-ochota.pl


    Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
    Dyrektor: Jarosław Rosłon
    ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa
    telefon: 22 47-35-383
    tel.:/faks: 22 815-67-39
    e-mail: kancelaria@mssw.pl


    Mazowiecki Szpital Wojewódzki „Drewnica” Sp. z o. o.
    Prezes Zarządu – Roman Robert Jędrzejczak
    ul. Karola Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki
    tel. (22) 781 68 43, faks: (22) 781 65 02; e-mail: sekretariat@drewnica.pl
    www.mswdrewnica.pl

 

    Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Eleonory Reicher
    Dyrektor: dr n. med. Marek Tombarkiewicz
    ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
    tel.: (22) 670 91 00, (22) 670-93-20
    www.spartanska.pl