Życie WUM

W WUM działamy na rzecz pozytywnych zmian

Laurka z serc

WUM dla społeczności lokalnej

WUM to Uczelnia odpowiedzialna społecznie. Nasi studenci, doktoranci i pracownicy podejmują szereg działań na rzecz pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu, promując postawy sprzyjające utrzymaniu zdrowia oraz aktywnie angażują się w inicjatywy charytatywne oraz wolontariat.

Inauguracja kampanii WUModa na zdrowie

Kampania WUModa na zdrowie

WUM jako instytucja odpowiedzialna społecznie prowadzi działania edukacyjne i promocyjne w obszarach zdrowego trybu życia wolnego od tytoniu oraz troski o środowisko, w którym żyjemy.