WUM dla Ukrainy

WUM dla Ukrainy

Uchwała Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z 28 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Ukrainy.

"My, Społeczność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w pełni solidaryzujemy się z Wolnym Narodem Niepodległej Ukrainy. Kategorycznie potępiamy bezprawny atak Federacji Rosyjskiej na wolne i suwerenne Państwo. Nie ma i nie będzie naszej zgody na agresję militarną i akty przemocy wobec obywateli Ukrainy. Oddajemy hołd Walczącym w obronie Ojczyzny. Podziwiamy Was, wspieramy i deklarujemy wszelką możliwą pomoc ofiarom napaści. W tych trudnych i dramatycznych dla Waszego Kraju chwilach – jesteśmy z Wami."

УХВАЛА СЕНАТУ ВАРШАВСЬКОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ від 28 лютого 2022 р. Про висловлення підтримки Україні

"Ми, Спільнота Варшавського медичного університету, заявляємо про нашу повну солідарність із Вільним Народом Незалежної України. Ми категорично засуджуємо незаконний напад Російської Федерації на вільну і суверенну Державу. Немає і не буде нашої згоди на військову агресію та акти насильства проти громадян України. 
Ми віддаємо шану мужнім Захисникам Батьківщини. Ми захоплюємося Вами, підтримуємо Вас і заявляємо про надання всієї можливої допомоги постраждалим від нападу. Ми з Вами у цей важкий та драматичний для Вашої Країни час."

Plik Video
Jak wesprzeć ukraińskie pielęgniarstwo? Sympozjum na WUM
22.11.2022
W ramach międzynarodowej konferencji naukowo-dydaktycznej przez dwa dni eksperci debatowali na temat możliwości wsparcia i rozwoju pielęgniarstwa w Ukrainie. A jest i będzie ono bardzo potrzebne, o czym można było się przekonać słuchając wykładu inaugurującego, który wygłosiła dr Kateryna Balabanova, Dyrektor Rządowego Centrum Rozwoju Pielęgniarstwa przy Ministerstwie Zdrowia Ukrainy.
prof. Gałązkowski w tvn24
18.11.2022
Na stronie TVN 24 pojawił się materiał na temat kursów z zaawansowanych medycznych czynności ratunkowych u dorosłych i u dzieci zorganizowanych przez WUM i LPR w Ukrainie, przy współpracy Omenaa Foudation. Łącznie specjaliści z Polski przeszkolili 500 ukraińskich lekarzy i felczerów.
 WUM z uczelniami medycznymi z Ukrainy w ramach Erasmus+
16.11.2022
Erasmus+ to program wsparcia Unii Europejskiej, który umożliwia studentom i pracownikom uczelni z krajów członkowskich podnoszenie kompetencji i zdobywanie międzynarodowego doświadczenia. W tym roku akademickim 2022/2023 możliwość udziału w programie otrzymali studenci, doktoranci i pracownicy ukraińskich uczelni medycznych, z którymi podpisane zostały umowy w ramach Erasmus+ (lub zostaną podpisane). Jest to forma pomocy dla ogarniętej wojną Ukrainy, której bolesne skutki odczuwają także uniwersytety.

Erasmus+ є програмою підтримки Європейського союзу, яка дає студентам та працівникам університетів із країн-членів змогу підвищення навичок та здобуття міжнародного досвіду. У цьому, 2022/2023, навчальному році можливість узяти участь у програмі отримали студенти, аспіранти та працівники українських медичних університетів, з якими було (або буде) підписано угоди в межах програми Erasmus+. Це є формою допомоги для охопленою війною України, болісні наслідки якої відчувають також університети.