WUM dla Ukrainy

WUM dla Ukrainy

Uchwała Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z 28 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Ukrainy.

"My, Społeczność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w pełni solidaryzujemy się z Wolnym Narodem Niepodległej Ukrainy. Kategorycznie potępiamy bezprawny atak Federacji Rosyjskiej na wolne i suwerenne Państwo. Nie ma i nie będzie naszej zgody na agresję militarną i akty przemocy wobec obywateli Ukrainy. Oddajemy hołd Walczącym w obronie Ojczyzny. Podziwiamy Was, wspieramy i deklarujemy wszelką możliwą pomoc ofiarom napaści. W tych trudnych i dramatycznych dla Waszego Kraju chwilach – jesteśmy z Wami."

УХВАЛА СЕНАТУ ВАРШАВСЬКОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ від 28 лютого 2022 р. Про висловлення підтримки Україні

"Ми, Спільнота Варшавського медичного університету, заявляємо про нашу повну солідарність із Вільним Народом Незалежної України. Ми категорично засуджуємо незаконний напад Російської Федерації на вільну і суверенну Державу. Немає і не буде нашої згоди на військову агресію та акти насильства проти громадян України. 
Ми віддаємо шану мужнім Захисникам Батьківщини. Ми захоплюємося Вами, підтримуємо Вас і заявляємо про надання всієї можливої допомоги постраждалим від нападу. Ми з Вами у цей важкий та драматичний для Вашої Країни час."

Plik Video
Studenci - liczby blok
750
lekarzy, felczerów, pielęgniarek z Ukrainy przeszkolonych przez specjalistów WUM oraz LPR z medycyny ratunkowej i pola walki
117
uczestników bezpłatnych kursów z języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy
397
nauczycieli akademickich z Ukrainy przeszkolonych z metodyki nauczania na kierunku lekarskim
30
studentów i doktorantów z Ukrainy przyjętych w ramach programu Erasmus+
25
nauczycieli akademickich z Ukrainy biorących udział w konferencjach i szkoleniach w klinikach WUM w ramach programu Erasmus+
750
lekarzy, felczerów, pielęgniarek z Ukrainy przeszkolonych przez specjalistów WUM oraz LPR z medycyny ratunkowej i pola walki
117
uczestników bezpłatnych kursów z języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy
397
nauczycieli akademickich z Ukrainy przeszkolonych z metodyki nauczania na kierunku lekarskim
30
studentów i doktorantów z Ukrainy przyjętych w ramach programu Erasmus+
25
nauczycieli akademickich z Ukrainy biorących udział w konferencjach i szkoleniach w klinikach WUM w ramach programu Erasmus+
Minister zdrowia Ukrainy z wizytą na naszej uczelni
28 marca w Warszawie gościł Viktor Liashka, minister zdrowia Ukrainy. Podczas wizyty spotkał się z prof. Robertem Gałązkowskim, prodziekanem ds. Dietetyki, Ratownictwa Medycznego i Zdrowia Publicznego WNoZ WUM, przewodniczącym Zespołu WUM ds. Współpracy z Ukrainą. Rozmawiano o współpracy WUM z ukraińskimi uczelniami medycznymi.
Grupa osób siedzących przy stole, patrzą na ekran powieszony na ścianie.
Władze naszej uczelni oraz ukraińskiego Narodowego Uniwersytetu Medyczny im. O. Bohomolca (NMU) rozmawiały o dalszym rozwijaniu wspólnych działań.
Cykl webinarów „Wsparcie matek w prawidłowym żywieniu dzieci w kryzysie”
Kryzys uchodźczy związany z wojną w Ukrainie w sposób szczególny dotknął kobiety w ciąży i matki małych dzieci. A co za tym idzie postawił nowe wyzwania polskiemu systemowi opieki okołoporodowej i laktacyjnej. W ramach projektu realizowanego przez Fundację Bank Mleka Kobiecego, we współpracy z WUM i zespołem zagranicznych ekspertów zrzeszonych w organizacji non profit FHI 360, na zlecenie UNICEF zorganizowano cykl bezpłatnych webinarów na temat zasad prawidłowego żywienia dzieci, których matki doświadczają trudności w okresie okołoporodowym.