Kontynuacja studiów

Aplikacja dla obywateli Ukrainy chcących kontynuować studia na WUM

  • Aplikować mogą osoby, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po dniu 24.02.2022
  • Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia.
  • Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach jest ograniczona
  • O przyjęciu będzie decydowała znajomość języka polskiego lub angielskiego oraz weryfikacja wiedzy i zakresu programu studiów zrealizowanego na Ukrainie.
  • Zgłoszenia będą weryfikowane w dziekanatach wydziałów, w zależności od kierunku, na który kierowana jest aplikacja.