Inspektor Ochrony Danych

Kontakt

Stanisław Dąbkowski
e-mail: iod@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 320