Inspektor Ochrony Danych

Kontakt

p.o. Kierownika Działu Bezpieczeństwa - Janusz Urban, tel. 724-708-592, e-mail: janusz.urban@wum.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Marcin Wójcik, tel. 22 57-20-320, e-mail: iod@wum.edu.pl

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych - Marcin Wójcik, tel. 22 57-20-320, e-mail: marcin.wojcik@wum.edu.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych: Marek Świtek, tel. 512-785-832, e-mail: marek.switek@wum.edu.pl