Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Marcin Wójcik, tel. 22 57-20-240, e-mail: iod@wum.edu.pl

Zastępca Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Janusz Urban, tel. 724-708-592, e-mail: janusz.urban@wum.edu.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych - Marek Świtek, tel. 512-785-832, e-mail: marek.switek@wum.edu.pl