Inspektor Ochrony Danych

  • Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Marcin Wójcik, tel. 22 57-20-240, e-mail: iod@wum.edu.pl
  • Zastępca Inspektora Ochrony Danych – Krzysztof Jastrzębski, tel. 22 57-20-240, e-mail: krzysztof.jastrzebski@wum.edu.pl
  • Zastępca Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Janusz Urban, tel. 724-708-592, e-mail: janusz.urban@wum.edu.pl
  • Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych - Marek Świtek, tel. 512-785-832, e-mail: marek.switek@wum.edu.pl