Uczelnia

Misja

Jesteśmy wspólnotą akademicką działającą z poszanowaniem wolności myśli i wypowiedzi, równości praw i tradycji.

Naszą misją jest najlepsze kształcenie oparte na innowacyjnej medycynie i prowadzeniu badań naukowych na najwyższym poziomie.

“Integralny i konsekwentny rozwój nauki oraz dydaktyki, powołanie odpowiedzialnych za działalność naukową organów kolegialnych jakimi są Rady Dyscyplin Naukowych, pozostawienie wydziałów jako struktur dbających o kształcenie i jego jakość, powstanie Rady Uczelni, niezależnego organu wspomagającego rozwój Uczelni – to główne założenia Statutu uchwalonego przez Senat Uczelni 27 maja 2019 r."

medal WUM

WUM w liczbach

1809

rok założenia

1800

nauczycieli akademickich

186

profesorów tytularnych

10 017

studentów, w tym 774 studentów zagranicznych

270

doktorantów

399

słuchaczy studiów podyplomowych

Organy i Władze Uczelni

REKTOR

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

ul. Żwirki i Wigury 63, pokój 117B

02-091 Warszawa

tel.: (22) 57 20 101

faks: (22) 57 20 161

e-mail: rektor@wum.edu.pl