Uczelnia

Misja

Warszawski Uniwersytet Medyczny stanowi wspólnotę studentów, doktorantów, kadry nauczającej i pozostałych pracowników Uczelni. 

Uniwersytet dąży do osiągnięcia najwyższego poziomu kształcenia, badań naukowych oraz zapewnienia pełnego profilu specjalistycznych usług medycznych o najwyższej jakości.

 

"Działalność Uczelni oparta jest na tradycjach uniwersyteckich i uniwersalnych wartościach, a w szczególności na poszanowaniu wolności, praw człowieka i nauki. Uczelnia postępuje zgodnie z zasadami etyki oraz przestrzega zasad dobrej praktyki prowadzenia badań naukowych. Każdy student, doktorant i pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na równych prawach uczestniczy w działaniach Uczelni, niezależnie od rasy i pochodzenia, religii, płci i poglądów politycznych" - można przeczytać w Statucie WUM uchwalonym przez Senat 23 października 2023 r.

medal WUM

WUM w liczbach

1809

rok założenia

1800

nauczycieli akademickich

186

profesorów tytularnych

10 017

studentów, w tym 774 studentów zagranicznych

270

doktorantów

399

słuchaczy studiów podyplomowych

Organy i Władze Uczelni

REKTOR

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

ul. Żwirki i Wigury 63, pokój 117B

02-091 Warszawa

tel.: (22) 57 20 101

faks: (22) 57 20 161

e-mail: rektor@wum.edu.pl