Władze dziekańskie

prof. Rafał Krenke
Dziekan Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. n. med.
Rafał Krenke

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
tel: (22) 57 20 214
e-mail: rafal.krenke@​​wum.edu.pl; lekarski@​​wum.edu.pl

prof. Dorota Olczak-Kowalczyk
Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
prof. dr hab. n. med.
Dorota Olczak-Kowalczyk

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 213
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 213
e-mail: dorota.olczak-kowalczyk@​​wum.edu.pl

dr hab. Piotr Luliński
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
dr hab. n. farm.
Piotr Luliński

ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel.: (22) 57 20 787
e-mail: dziekanWF@​​wum.edu.pl

dr hab. Mariusz Gujski
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. n. med.
Mariusz Gujski

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 599
e-mail: wnoz@​wum.edu.pl