Telefony alarmowe

Numery Służb Technicznych WUM dostępne w przypadku awarii:

(stan na dzień 1 września 2021 r.)

Uwaga !!! Od 6 maja 2019 r. zgłaszanie niesprawności 24h na dobę oraz w dni wole od pracy: tel.: 801 801 905 - odbiera dyżurny koordynator.
Adres e-mail: konserwacja.wum@strabag.com

Piotr Burzymowski – Kierownik techniczny – tel.: 881 054 837, e-mail: piotr.burzymowski@strabag.com
 

Nadzór merytoryczny z ramienia WUM nad konserwacją w godzinach pracy (8.00-16.00) sprawują:

Instalacje elektryczne:
Tomasz Klicki - tel.: 22 57 20 687, 728 960 601
tomasz.klicki@wum.edu.pl

Instalacje sanitarne:
Grzegorz Pszczółkowski – tel.: (22) 57 20 670;
grzegorz.pszczolkowski@wum.edu.pl
 

Instalacje wentylacji, klimatyzacja oraz windy:

 • W zakresie instalacji wentylacyjnych i centralnej klimatyzacji:
  Sławomir Dziugieł – tel.: (22) 57 20 654, 512 785 932
  sławomir.dziugiel@wum.edu.pl
   
 • W zakresie indywidualnych zestawów klimatyzacyjnych:
  Piotr Laszuk – tel.: (22) 57 20 841, 660 496 714
  piotr.laszuk@wum.edu.pl
   
 • W zakresie zasilania obiektów w energię elektryczną:
  Marek Szlendak – tel.: (22) 57 20 676, 797 602 605
  marek.szlendak@wum.edu.pl
   

 • W zakresie pracy zewnętrznych instalacji sanitarnych oraz węzłów cieplnych:
  Wojciech Skrzypczyński – tel.: (22) 57 20 596, 728 960 544
  wojciech.skrzypczynski@wum.edu.pl
   

 • W zakresie instalacji automatyki budynkowej BMS/SZE i HVAC:
  Emil Sienkiewicz – tel.: (22) 57 20 589, 797 602 625
  emil.sienkiewicz@wum.edu.pl
   

 • W zakresie dźwigów i platform dla niepełnosprawnych:
  Krzysztof Turek – tel.: (22) 57 20 685, 728 960 551;
  krzysztof.turek@wum.edu.pl
                        

Telefony alarmowe firm podwykonawczych przyjmujące zgłoszenia o awarii cała dobę:

 • Zewnętrzne instalacje sanitarne oraz węzły cieplne:
  Alfarex Sp. z o.o. Sp.k.
  tel.: 605 849 740
   
 • Indywidualne zestawy klimatyzacyjne:
  PMP Technika Klimatyzacyjna Sp. z o.o.
  tel.: 501 767 802
   
 • Wentylacja i centralna klimatyzacja, BMS:
  Klimoch-Went Krzysztof Karwowski
  tel.: 501 223 626
   
 • Zasilanie obiektów w energię elektryczną:
  „Elmar” Zdzisław Jankiewicz 
  tel.: 608 536 222


Elementy ogólnobudowlane:

Marcin Chybowski - tel.: (22) 57 20 446, 512 785 764
marcin.chybowski@wum.edu.pl
 

Całość problematyki nadzoruje:

W zakresie spraw związanych z bieżącą eksploatacją obiektów i instalacji:

Zastępca Kanclerza ds. Eksploatacji
Mariusz Antoniak – tel.: (22) 57 20 354, 315;
mariusz.antoniak@wum.edu.pl

Kierownik Działu Technicznego Utrzymania Obiektów
Rafał Kundera - tel.: 22 57 20 622, 797 602 631
rafal.kundera@wum.edu.pl

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego-Kampusy
Jacek Marczyński – tel.: (22) 57 20 623, 728 960 606;
jacek.marczynski@wum.edu.pl

W zakresie spraw związanych z merytorycznym nadzorem w branżach energetycznych oraz instalacji wentylacyjnych, klimatyzacji i dźwigów:

p.o. Kierownika Działu Energetycznego
Marek Szlendak – tel.: (22) 57 20 676, 797 602 605;
marek.szlendak@wum.edu.pl

Telefon kontaktowy do Działu Informatyki:
tel.: (22) 57 20 888, w godz. 8.00-16.00.