Telefony alarmowe

Numery Służb Technicznych WUM dostępne w przypadku awarii:

(stan na dzień 5 stycznia 2023 r.)

Pogotowie techniczne 24 h/dobę w branży elektrycznej, sanitarnej i ogólnobudowlanej: 

 • w dni wolne od pracy, święta oraz w dni robocze w godzinach 16:00 – 7:00 - dyżurny koordynator firmy TRONIX, tel. 668-678-456
   
 • w dni robocze poniedziałek- piątek w godz. 7:00 - 16:00 - p. Krzysztof Chrzanowski - koordynator firmy TRONIX, tel.  519 741 269, e-mail: kc@tronix.waw.pl
   

Nadzór merytoryczny z ramienia WUM nad konserwacją w godzinach pracy (8.00-16.00) sprawują:

Instalacje elektryczne:
Tomasz Klicki - tel.: 22 57 20 687, 728 960 601
tomasz.klicki@wum.edu.pl

Instalacje sanitarne:
Grzegorz Pszczółkowski – tel.: (22) 57 20 670;
grzegorz.pszczolkowski@wum.edu.pl

Elementy ogólnobudowlane:
Dariusz Janik  - tel.: (22) 57 20 620 , 502 160 353
dariusz.janik@wum.edu.pl

Instalacje wentylacji, klimatyzacja oraz windy:

 

 • W zakresie instalacji wentylacyjnych i centralnej klimatyzacji:
  Robert Wrzosek – tel.: (22) 57 20 022, 512 785 648
  robert.wrzosek@wum.edu.pl
   
 • W zakresie indywidualnych zestawów klimatyzacyjnych:
  Piotr Laszuk – tel.: (22) 57 20 841, 660 496 714
  piotr.laszuk@wum.edu.pl
 • W zakresie zasilania obiektów w energię elektryczną (bez instalacji wewnętrznych):
  Marek Szlendak – tel.: (22) 57 20 676, 797 602 605
  marek.szlendak@wum.edu.pl

 • W zakresie pracy zewnętrznych instalacji sanitarnych oraz węzłów cieplnych:
  Robert Wrzosek – tel.: 512 785 648
  robert.wrzosek@wum.edu.pl

 • W zakresie instalacji automatyki budynkowej BMS/SZE i HVAC:
  Emil Sienkiewicz – tel.: (22) 57 20 589, 797 602 625
  emil.sienkiewicz@wum.edu.pl

 • W zakresie dźwigów i platform dla niepełnosprawnych:
  Krzysztof Turek – tel.: (22) 57 20 685, 728 960 551;
  krzysztof.turek@wum.edu.pl
                        

Telefony alarmowe firm podwykonawczych przyjmujące zgłoszenia o awarii cała dobę:

 • Zewnętrzne instalacje sanitarne oraz węzły cieplne:
  AWATOR Sp. z o.o. 
  tel.: 503 117 698
   
 • Indywidualne zestawy klimatyzacyjne:
  Adetronik Sp. z o.o.
  tel.: 733 200 739
   
 • Wentylacja i centralna klimatyzacja, BMS:
  Klimoch-Went Krzysztof Karwowski
  tel.: 501 223 62

 

 • Zasilanie obiektów w energię elektryczną (bez instalacji wewnętrznych):
  MG ELECTRIC Sp. z o.o. Sp. j.
  1) Bogdan Cegiełka, tel.: 782 602 777,
  2) Krzysztof Koc, tel.: 502 120 641.
   

Całość problematyki nadzoruje:

W zakresie spraw związanych z bieżącą eksploatacją obiektów i instalacji:

Zastępca Kanclerza ds. Eksploatacji
Jarosław Prugar  – tel.: (22) 57 20 315;
jaroslaw.prugar@wum.edu.pl
 

Kierownik Działu Technicznego Utrzymania Obiektów
Rafał Kundera - tel.: 22 57 20 622, 797 602 631
rafal.kundera@wum.edu.pl

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego-Kampusy
Jacek Marczyński – tel.: (22) 57 20 623, 728 960 606;
jacek.marczynski@wum.edu.pl

W zakresie spraw związanych z merytorycznym nadzorem w branżach energetycznych oraz instalacji wentylacyjnych, klimatyzacji i dźwigów:

Kierownik Działu Energetycznego
Marek Szlendak – tel.: (22) 57 20 676, 797 602 605;
marek.szlendak@wum.edu.pl

Telefon kontaktowy do Działu Informatyki:
tel.: (22) 57 20 888, w godz. 8.00-16.00.