Telefony alarmowe

Numery Służb Technicznych WUM dostępne w przypadku awarii:

Pogotowie techniczne 24 h/dobę w branży elektrycznej, sanitarnej i ogólnobudowlanej: 

 • w dni wolne od pracy, święta oraz w dni robocze w godzinach 16:00 – 8:00 (godziny poza służbowe) – pogotowie techniczne firmy ALFAREX Sp. z o.o. tel. 605 849 740,
 • w dni robocze poniedziałek-piątek w godz. 8:00-16:00 – Bernard Dudek, kierownik ds. konserwacji i serwisu, tel. 607 096 006, e-mail. b.dudek@alfarex.pl, Szymon Uściński, kierownik działu konserwacji i serwisu, tel. 601 141 913, e-mail: s.uscinski@alfarex.pl

Nadzór merytoryczny z ramienia WUM nad konserwacją w godzinach pracy (8.00-16.00) sprawują:

Instalacje elektryczne:

Zdzisław Jankiewicz - tel.: 22 57 20 446, 502 160 353
zdzislaw.jankiewicz@wum.edu.pl

Instalacje sanitarne:

Maksymilian Walczak  – tel.: 503 824 845
maksymilian.walczak@wum.edu.pl

Elementy ogólnobudowlane:

Wojciech Ratyński  - tel.: 512 919 995
wojciech.ratynski@wum.edu.pl

Instalacje wentylacji, klimatyzacja oraz windy:

Telefony alarmowe firm podwykonawczych przyjmujące zgłoszenia o awarii cała dobę:

 • Zewnętrzne instalacje sanitarne oraz węzły cieplne:
  AWATOR Sp. z o.o. 
  tel.: 503 117 698
   
 • Indywidualne zestawy klimatyzacyjne:
  Adetronik Sp. z o.o.
  tel.: 733 200 739
   
 • Wentylacja i centralna klimatyzacja, BMS:
  Klimoch-Went Krzysztof Karwowski
  tel.: 501 223 62
   
 • Zasilanie obiektów w energię elektryczną (bez instalacji wewnętrznych):
  MG ELECTRIC Sp. z o.o. Sp. j.
  1) Bogdan Cegiełka, tel.: 782 602 777,
  2) Krzysztof Koc, tel.: 502 120 641.
   

Całość problematyki nadzoruje:

W zakresie spraw związanych z bieżącą eksploatacją obiektów i instalacji:

Zastępca Kanclerza ds. Eksploatacji
Jarosław Prugar  – tel.: (22) 57 20 315;
jaroslaw.prugar@wum.edu.pl
 

Kierownik Działu Technicznego Utrzymania Obiektów
Rafał Kundera - tel.: 22 57 20 622, 797 602 631
rafal.kundera@wum.edu.pl

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego-Kampusy
Przemysław Piekarek – tel.: (22) 57 20 023, 512 919 981
przemyslaw.piekarek@wum.edu.pl

W zakresie spraw związanych z merytorycznym nadzorem w branżach energetycznych oraz instalacji wentylacyjnych, klimatyzacji i dźwigów:

Kierownik Działu Energetycznego
Marek Szlendak – tel.: (22) 57 20 676, 797 602 605;
marek.szlendak@wum.edu.pl

Telefon kontaktowy do Działu Informatyki:
tel.: (22) 57 20 888, w godz. 8.00-16.00.