Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

Czym jest HR Excellence in Research?

Jest to prestiżowe wyróżnienie będące jednym z działań Komisji Europejskiej  w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców  w UE.

Logo otrzymują europejskie instytucje, które zapewniają naukowcom jak najlepsze warunki pracy i przejrzyste procesy rekrutacji zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.


HRS4R logo jest narzędziem, przy użyciu którego KE chce również rozwijać Europejską Przestrzeń Badawczą i zwiększać mobilność pracowników naukowych instytucji europejskich.


Prezentacja HRS4R

Dokumenty

Uczelniany Zespół ds. HR Excellence

OTM-R – Polityka otwartych, transparentnych i opartych o kompetencje zasad rekrutacji pracowników naukowych

Wyniki badań ankietowych

Plan Działania/ Action Plan