Uczelniany Zespół ds. rekrutacji i rozwoju pracowników naukowych

Skład Zespołu 

 • prof. dr hab. Paweł Włodarski  - Przewodniczący Komisji, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju                
 • prof. dr hab. Piotr Pruszczyk - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii
 • dr hab. Maciej Czerniuk - Rada Dyscypliny Nauk Medycznych
 • dr hab. Mariusz Tomaniak - Rada Dyscypliny Nauk Medycznych
 • dr Anna Płatek - Rada Dyscypliny Nauk Medycznych
 • dr hab. Iwona Traczyk - Rada Dyscypliny Nauk o Zdrowiu
 • dr hab. Dorota Włodarczyk - Rada Dyscypliny Nauk o Zdrowiu
 • prof. dr hab. Anna Kiss - Rada Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych
 • dr hab. Piotr Luliński - Rada Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych
 • mgr Andrzej Patyra - Przewodniczący Samorządu Doktorantów
 • dr Antonina Doroszewska - Kierownik Studium Komunikacji Medycznej
 • mgr Dorota Szubstarska - Dyrektor ds. Projektów Naukowo-Dydaktycznych
 • mgr Magdalena Potentas - Kierownik Biura ds. Personalnych
 • mgr Jakub Sokolnicki - Kierownik Biura Karier
 • mgr Joanna Imienowska - Sekretarz