Współpraca projektowa

Ogłoszenie o naborze placówek z dnia 06.02.2023 r.

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu pn. „Dorosłość bez próchnicy”.
Projekt realizowany jest przez Warszawski Uniwersytet Medyczny na podstawie umowy o dofinansowanie numer POWR.05.01.00-00-0022/20-00/1210/2020/636 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin nadsyłania ofert to 31.05.2023 r.
 

Ogłoszenie o naborze placówek
Formularz ofertowy
Wzór umowy
 

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ