Archiwum ogłoszeń o współpracy projektowej

Ogłoszenie o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z dnia 08.09.2022

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu pn. „Wdrożenie programu profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry oraz stanów ich poprzedzających w województwie mazowieckim i łódzkim”.

Projekt realizowany jest przez Warszawski Uniwersytet Medyczny na podstawie umowy o dofinansowanie numer POWR.05.01.00-00-001/18-00/1210/2018/735 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin nadsyłania ofert to 31-12-2022 r.

Ogłoszenie o naborze
Formularz ofertowy
Umowa o współpracy
ABCD samokontroli znamion - OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW SKÓRY


Ogłoszenie o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z dnia 26.01.2022

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu pn. „Wdrożenie programu profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry oraz stanów ich poprzedzających w województwie mazowieckim i łódzkim”.

Projekt realizowany jest przez Warszawski Uniwersytet Medyczny na podstawie umowy o dofinansowanie numer POWR.05.01.00-00-001/18-00/1210/2018/735 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin nadsyłania ofert to 31-03-2022 r.

Ogłoszenie o naborze
Formularz ofertowy
Umowa o współpracy
ABCD samokontroli znamion - OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW SKÓRY