WUM dla społeczności lokalnej

WUM to Uczelnia odpowiedzialna społecznie. Nasi studenci, doktoranci i pracownicy podejmują szereg działań
na rzecz pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu, promując postawy sprzyjające utrzymaniu zdrowia
oraz aktywnie angażują się w inicjatywy charytatywne oraz wolontariat.