Projekty promujące zdrowie, naukę i edukację medyczną

Studenci i pracownicy naszej Uczelni organizują liczne inicjatywy, w ramach których prowadzą działania
z zakresu edukacji zdrowotnej i
promocji zdrowia, kształtując w społeczeństwie postawy dbałości o zdrowie własne
i innych ludzi oraz umożliwiając odpowiedzialne uczestnictwo w życiu społecznym.

Działania skierowane do dzieci i młodzieży


Szpital Pluszowego Misia – akcja mająca na celu oswojenie dzieci w wieku przedszkolnym z ochroną zdrowia oraz zmniejszenie lęku przed szpitalem i białym fartuchem

Lekcja kontra infekcja – akcja skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym, w trakcie której przedszkolaki uczą się właściwego mycia rąk i dbania o czystość

Zdrowe odżywianie dzieci – nauczanie poprzez zabawę zdrowych nawyków żywieniowych

Zaburzenia odżywiania – zajęcia przeprowadzane w szkołach w celu profilaktyki zaburzeń odżywiania

Edukacja rówieśnicza – projekt ukierunkowany na poszerzanie wśród uczniów warszawskich liceów wiedzy z zakresu zdrowia reprodukcyjnego

Ząbki bez plombki – projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w trakcie którego dzieci poznają zasady właściwej higieny jamy ustnej oraz oswajają się z wizytą u lekarza dentysty.

Akcje realizowane są w ramach organizacji studenckich: IFMSA-Poland Oddział Warszawa, EMSA – Oddział Warszawa, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii – Oddział Warszawa.


Działania skierowane do różnych grup społecznych
 

Serce masz tylko jedno – akcja polegająca na prowadzeniu wśród mieszkańców Warszawy badań glikemii, poziomu cholesterolu we krwi, mierzenia ciśnienia w celu profilaktyki chorób cywilizacyjnych, takich jak: cukrzyca, miażdżyca i nadciśnienie

Ratowanie na spontanie – prowadzenie lekcji z zakresu pierwszej pomocy z użyciem profesjonalnych fantomów i szkoleniowego AED

Psychiatria też dla ludzi – akcja ukierunkowana na przeciwdziałanie stygmatyzacji chorób psychicznych

Marrow Hero – akcja rejestracji ochotników do bazy potencjalnych dawców szpiku

Strumień życia – projekt, w ramach którego organizowane są akcje krwiodawstwa

Stop udarom – projekt oparty na edukacji w zakresie rozpoznawania symptomów udaru

Profilaktyka – akcja edukacyjna, promująca zachowania prozdrowotne

Zdrowie pod kontrolą – akcja odbywająca się dwa razy w rok w galeriach handlowych na terenie Warszawy, w trakcie których studenci umożliwiają mieszkańcom miasta wykonanie szeregu badań profilaktycznych

Tramwaj zwany pożądaniem – coroczna akacja, w trakcie której, w specjalnie wynajętym autobusie/tramwaju dowożącym pasażerów na Juwenalia lub jeżdżącym po centrum miasta, studenci rozmawiają z mieszkańcami Warszawy na tematy związane ze zdrowiem reprodukcyjnym i chorobami przenoszonymi drogą płciową, jednocześnie zachęcając do zabezpieczania się i wykonywania badań profilaktycznych

Think Pink – cykliczne wydarzenia, w trakcie których wśród społeczeństwa szerzona jest wiedza z zakresu najczęstszych chorób nowotworowych kobiet, ze szczególnym naciskiem położonym na raka sutka

Pink Lips – projekt mający na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat raka szyjki macicy oraz badań profilaktycznych, skierowany do różnych grup społecznych

Prewencja HIV – projekt mający na celu szerzenie wiedzy na temat dróg transmisji wirusa HIV, destygmatyzacji jego nosicieli i uświadamianiu, że każdy człowiek może się nim zakazić, informowaniu, gdzie można się zbadać na nosicielstwo oraz jak wygląda życie osoby zakażonej

LGBT Medicine – projekt mający na celu uświadamianie społeczeństwa na temat szczególnych potrzeb zdrowotnych osób LGBT

Transplantacje – projekt skupiający się na promowaniu oddawania narządów i tkanek oraz szerzeniu wiedzy na temat transplantologii

4Life – projekt promujący naukę pierwszej pomocy wśród osób niezwiązanych zawodowo medycyną

Skonsultuj z farmaceutą – cykliczna akcja odbywająca się w galeriach handlowych na terenie Warszawy, mająca pobudzać świadomość społeczną w zakresie opieki prewencji i leczenia chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca i nadciśnienie

Akcje realizowane są w ramach organizacji studenckich: IFMSA-Poland Oddział Warszawa, PTSF Oddział Warszawa, STLD WUM, EMSA - Oddział Warszawa.

Studenci i pracownicy Uczelni biorą również aktywny udział w Festiwalu Nauki w Warszawie oraz Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.