Władze administracyjne

Wojciech Orzeł
p. o. Kanclerza
mgr Wojciech Orzeł

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 301
02-091 Warszawa  
tel.: (22) 57 20 301
faks: (22) 57 20 361
e-mail: kanclerz@​​wum.edu.pl

Jolanta Iłków
Kwestor
mgr Jolanta Ilków

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 402
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 402
faks: (22) 57 20 462
e-mail: jolanta.ilkow@​​wum.edu.pl

Mariusz Antoniak
Zastępca Kanclerza ds. Eksploatacji
inż. Mariusz Antoniak

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 315
02-091 Warszawa  
tel.: (22) 57 20 315, 354
faks: (22) 57 20 371
e-mail: mariusz.antoniak@​​wum.edu.pl

Wojciech Starczyński
Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji
mgr inż. Wojciech Starczyński

ul. Żwirki i Wigury 61, p.315
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 315, 808
faks: (22) 57 20 371
e-mail: wojciech.starczynski@​​wum.edu.pl