Rada Uczelni

Rada Uczelni jest organem wspomagającym rozwój Uczelni. W  jej skład wchodzi łącznie 7 osób, w tym 6 osób powoływanych przez Senat oraz Przewodniczący Samorządu Studentów, z mocy Ustawy.

Skład Rady Uczelni na kadencję 2021-2024

1.    Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat - Przewodniczący 
2.    Prof. dr hab. Leszek Pączek - Zastępca Przewodniczącego
3.    Dr hab. prof. UW Marcin Matczak - Członek 
4.    Dr Bogdan Lang - Członek
5.    Prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk - Członek
6.    Prof. dr hab. Roman Smolarczyk - Członek
7.    Agata Andrzejczyk - Członek


Zakres kompetencji

Regulamin Rady Uczelni

Uchwała Senatu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Uczelni

Uchwały Rady Uczelni

Komunikat Rady Uczelni z dnia 8 stycznia 2021 r.


Terminy posiedzeń w 2024 r.

(środy, godz. 10.00)

24 stycznia; 28 lutego; 24 kwietnia; 26 czerwca; 25 września; 27 listopada; 18 grudnia       


Kontakt: Sekretariat Rady Uczelni, CBI ul. Żwirki i Wigury 63 pok. 121 D ( I p) tel. 57 20 343, e-mail ewa.lewicka@wum.edu.plradauczelni@wum.edu.pl