Rada Uczelni

Rada Uczelni jest organem wspomagającym rozwój Uczelni. W  jej skład wchodzi łącznie 7 osób, w tym 6 osób powoływanych przez Senat oraz Przewodniczący Samorządu Studentów, z mocy Ustawy.

Skład Rady Uczelni na kadencję 2021-2024
 

1.    Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat -  Przewodniczący 
2.    Prof. dr hab. Leszek Pączek - Zastępca Przewodniczącego
3.    Dr hab. prof. UW Marcin Matczak - Członek 
4.    Dr  Bogdan Lang - Członek
5.    Prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk - Członek
6.    Prof. dr hab. Roman Smolarczyk - Członek
7.    Jakub Olszewski - Członek


Zakres kompetencji

Regulamin Rady Uczelni

Uchwały Rady Uczelni

Komunikat Rady Uczelni z dnia 8 stycznia 2021 r.


Terminy posiedzeń Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2021 r.:

5 stycznia, 8 stycznia godz. 15.00 (nadzw. posiedzenia)

20 stycznia, godz. 10.00

24 marca, godz 10.00

23 czerwca, godz. 10.00

22 września, godz. 10.00

24 listopada, godz 10:00

8 grudnia, godz 10:00


Kontakt: Sekretariat Rady Uczelni, Rektorat, ul. Żwirki i Wigury 61 pok. 304 (III p.), tel. (22) 57 20 110, e-mail elwira.zielinska@wum.edu.pl

Printer Friendly, PDF & Email