WUM dla Ukrainy

WUM dla Ukrainy

Uchwała Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z 28 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Ukrainy.

"My, Społeczność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w pełni solidaryzujemy się z Wolnym Narodem Niepodległej Ukrainy. Kategorycznie potępiamy bezprawny atak Federacji Rosyjskiej na wolne i suwerenne Państwo. Nie ma i nie będzie naszej zgody na agresję militarną i akty przemocy wobec obywateli Ukrainy. Oddajemy hołd Walczącym w obronie Ojczyzny. Podziwiamy Was, wspieramy i deklarujemy wszelką możliwą pomoc ofiarom napaści. W tych trudnych i dramatycznych dla Waszego Kraju chwilach – jesteśmy z Wami."

УХВАЛА СЕНАТУ ВАРШАВСЬКОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ від 28 лютого 2022 р. Про висловлення підтримки Україні

"Ми, Спільнота Варшавського медичного університету, заявляємо про нашу повну солідарність із Вільним Народом Незалежної України. Ми категорично засуджуємо незаконний напад Російської Федерації на вільну і суверенну Державу. Немає і не буде нашої згоди на військову агресію та акти насильства проти громадян України. 
Ми віддаємо шану мужнім Захисникам Батьківщини. Ми захоплюємося Вами, підтримуємо Вас і заявляємо про надання всієї можливої допомоги постраждалим від нападу. Ми з Вами у цей важкий та драматичний для Вашої Країни час."

Plik Video
Spotkanie z ministrem zdrowia Ukrainy i wizyta na uniwersytecie im. O. Bohomolca
13.03.2023
W trakcie wizyty w Ukrainie rektor prof. Zbigniew Gaciong oraz prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego prof. Robert Gałązkowski spotkali się z przedstawicielami ukraińskiego resortu zdrowia. Odwiedzili także Narodowy Uniwersytet Medyczny im. O. Bohomolca oraz Narodowy Szpital Dziecięcy im. Ochmatdyta.
Nasi specjaliści tworzą ośrodek szkoleniowy medycyny ratunkowej w Ukrainie
10.03.2023
Rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong oraz prof. Robert Gałązkowski, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, podpisali porozumienie o współpracy dotyczące wsparcia w zakresie szkoleń z medycyny pola walki.
Jak wesprzeć ukraińskie pielęgniarstwo? Sympozjum na WUM
22.11.2022
W ramach międzynarodowej konferencji naukowo-dydaktycznej przez dwa dni eksperci debatowali na temat możliwości wsparcia i rozwoju pielęgniarstwa w Ukrainie. A jest i będzie ono bardzo potrzebne, o czym można było się przekonać słuchając wykładu inaugurującego, który wygłosiła dr Kateryna Balabanova, Dyrektor Rządowego Centrum Rozwoju Pielęgniarstwa przy Ministerstwie Zdrowia Ukrainy.