Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. kontaktów ze studentami z Ukrainy inż. Mariia Antonova
e-mail: mariia.antonova@wum.edu.pl

Pytania w sprawach wsparcia rzeczowego, lokalowego i innych tematów związanych z pomocą uchodźcom prosimy wysyłać na adres: pomocdlaukrainy@wum.edu.pl

W sprawach dotyczących nauki prosimy o kontakt z właściwym dziekanatem:

For questions regarding studies please contact the appropriate dean's office:

З питань, що стосуються навчання, звертайтеся до відповідного деканату: