WUM dla Ukrainy

WUM dla Ukrainy

Uchwała Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z 28 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Ukrainy.

"My, Społeczność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w pełni solidaryzujemy się z Wolnym Narodem Niepodległej Ukrainy. Kategorycznie potępiamy bezprawny atak Federacji Rosyjskiej na wolne i suwerenne Państwo. Nie ma i nie będzie naszej zgody na agresję militarną i akty przemocy wobec obywateli Ukrainy. Oddajemy hołd Walczącym w obronie Ojczyzny. Podziwiamy Was, wspieramy i deklarujemy wszelką możliwą pomoc ofiarom napaści. W tych trudnych i dramatycznych dla Waszego Kraju chwilach – jesteśmy z Wami."

УХВАЛА СЕНАТУ ВАРШАВСЬКОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ від 28 лютого 2022 р. Про висловлення підтримки Україні

"Ми, Спільнота Варшавського медичного університету, заявляємо про нашу повну солідарність із Вільним Народом Незалежної України. Ми категорично засуджуємо незаконний напад Російської Федерації на вільну і суверенну Державу. Немає і не буде нашої згоди на військову агресію та акти насильства проти громадян України. 
Ми віддаємо шану мужнім Захисникам Батьківщини. Ми захоплюємося Вами, підтримуємо Вас і заявляємо про надання всієї можливої допомоги постраждалим від нападу. Ми з Вами у цей важкий та драматичний для Вашої Країни час."

Plik Video
Trzy osoby: po lewej kobieta, w środku mężczyzna, po prawej kobieta. Stoją w sali wykładowej. Za nimi rollup z godłem WUM.
30.05.2023
Konferencja odbyła się pod hasłem „Idzie nowe?”. Eksperci dyskutowali o planowanych przez resort edukacji i nauki oraz resort zdrowia zmianach w standardach kształcenia na kierunkach medycznych, które zakładają praktyczną naukę zawodu i kontakt z pacjentem już od pierwszych dwóch lat studiów oraz zdobywanie szerszych umiejętności komunikacyjnych. Mówili także o tym, jak wyglądają działania WUM w tych obszarach.
Grupa ośmiu osób stoi trzymając flagę Ukrainy z napisem "Narodowy Uniwersytet Medyczny w Iwano-Frankiwsku diękuje wszystkim za pomoc"
19.05.2023
Prof. Mykola Rożko – rektor Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Iwano-Frankiwsku odwiedził Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK WUM, Centrum Symulacji Medycznych, Klinikę Kardiochirurgii UCK WUM oraz Uniwersyteckie Centrum Stomatologii. Gość spotkał się również z rektorem WUM prof. Zbigniewem Gaciongiem.
prelegentki
30.03.2023
W jaki sposób uczyć przyszłych lekarzy przedmiotów teoretycznych, aby robić to nowocześnie i interesująco? Wiedzą oraz doświadczeniami w tym zakresie podzielili się nasi dydaktycy w czasie szkolenia zorganizowanego dla nauczycieli akademickich z Ukrainy. Kurs odbył się w dniach 27-29 marca 2023 r. i zgromadził w sumie prawie 400 osób z kilkunastu ukraińskich uniwersytetów.