WUM dla Ukrainy

WUM dla Ukrainy

Uchwała Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z 28 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Ukrainy.

"My, Społeczność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w pełni solidaryzujemy się z Wolnym Narodem Niepodległej Ukrainy. Kategorycznie potępiamy bezprawny atak Federacji Rosyjskiej na wolne i suwerenne Państwo. Nie ma i nie będzie naszej zgody na agresję militarną i akty przemocy wobec obywateli Ukrainy. Oddajemy hołd Walczącym w obronie Ojczyzny. Podziwiamy Was, wspieramy i deklarujemy wszelką możliwą pomoc ofiarom napaści. W tych trudnych i dramatycznych dla Waszego Kraju chwilach – jesteśmy z Wami."

УХВАЛА СЕНАТУ ВАРШАВСЬКОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ від 28 лютого 2022 р. Про висловлення підтримки Україні

"Ми, Спільнота Варшавського медичного університету, заявляємо про нашу повну солідарність із Вільним Народом Незалежної України. Ми категорично засуджуємо незаконний напад Російської Федерації на вільну і суверенну Державу. Немає і не буде нашої згоди на військову агресію та акти насильства проти громадян України. 
Ми віддаємо шану мужнім Захисникам Батьківщини. Ми захоплюємося Вами, підтримуємо Вас і заявляємо про надання всієї можливої допомоги постраждалим від нападу. Ми з Вами у цей важкий та драматичний для Вашої Країни час."

Plik Video
robot PARO
31.05.2022
Wyglądają jak przytulanki, ale tak naprawdę to urządzenia medyczne o udokumentowanej skuteczności pomocne m.in. w leczeniu stresu pourazowego. Obecnie przedstawiciele Uniwersyteckiej Poradni Psychologicznej CM WUM i Studium Psychologii Zdrowia WUM we współpracy z twórcą PARO i jego zespołem opracowują optymalną strategię wykorzystania tych urządzeń. Zostały nam one przekazane przez ambasadę Japonii w ramach wsparcia i pomocy dla Ukrainy.
delegacja z Ukrainy i władze rektorskie WUM
04.05.2022
Władze naszej uczelni spotkały się z Iryną Mykychak, wiceminister zdrowia Ukrainy. Rozmawiano o sytuacji ukraińskich studentów medycyny, a także o wymianie akademickiej i innych formach współpracy.
Zbliżenie na dłoń trzymającą długopis i piszącą w zeszycie
07.04.2022
Studium Języków Obcych WUM w ramach programu „Solidarni z Ukrainą” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej otworzyło zapisy na bezpłatne kursy przygotowawcze z języka polskiego.