Przedstawiciele Ambasady Ukrainy oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego na WUM

Rektor prof. Zbigniew Gaciong spotkał się z Romanem Shepeljakiem - radcą-ministrem Ambasady Ukrainy w RP, Mykolą Hranovskym - pierwszym sekretarzem Ambasady Ukrainy w RP oraz Orestem Czemeris - rektorem Lwowskiego Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego. Rozmawiano o dalszej współpracy i udzielaniu pomocy Ukrainie.

Wspólne prace badawczo-rozwojowych, staże dla nauczycieli i studentów oraz wymiana doświadczeń w zakresie organizacji pracy klinik uniwersyteckich – to najważniejsze cele wspólnych działań. Rektorzy omówili też kwestię wymiany doświadczeń w zakresie organizacji pracy klinik uniwersyteckich. 

– Bliska współpraca z uczelniami medycznymi w Ukrainie jest jednym z naszych priorytetów – podkreśla prof. Zbigniew Gaciong. – Chcemy dzielić się z nimi wiedzą, doświadczeniem oraz dobrymi praktykami – dydaktycznymi, naukowymi i klinicznymi. Cieszymy się, że Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny chce dołączyć do grona ukraińskich uczelni będących oficjalnymi partnerami WUM.

Z przedstawicielami Ambasady Ukrainy rektor omówił też możliwości dalszej pomocy objętej wojną Ukrainie. Uczelnia działania takie prowadzi od 2022 roku.