Cykl webinarów „Wsparcie matek w prawidłowym żywieniu dzieci w kryzysie”

Kryzys uchodźczy związany z wojną w Ukrainie w sposób szczególny dotknął kobiety w ciąży i matki małych dzieci. A co za tym idzie postawił nowe wyzwania polskiemu systemowi opieki okołoporodowej i laktacyjnej. W ramach projektu realizowanego przez Fundację Bank Mleka Kobiecego, we współpracy z WUM i zespołem zagranicznych ekspertów zrzeszonych w organizacji non profit FHI 360, na zlecenie UNICEF zorganizowano cykl bezpłatnych webinarów na temat zasad prawidłowego żywienia dzieci, których matki doświadczają trudności w okresie okołoporodowym.

Prawidłowe praktyki żywieniowe mają fundamentalne znaczenie dla przeżycia, wzrostu i rozwoju dziecka. – W obliczu kryzysu uchodźczego wspieranie matek karmiących piersią, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich rodzin, jest kluczowe dla zapewnienia zdrowia najmłodszych – podkreślała prezes Fundacji dr hab. Aleksandra Wesołowska.

Program szkoleń opierał się na wytycznych operacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych opracowanych przez Międzynarodową Grupę Roboczą ds. Żywienia Niemowląt i Małych Dzieci w Nagłych Sytuacjach, UNICEF i ENN. 

Wśród prelegentów znaleźli się wybitni polscy specjaliści, m.in. lekarze, dietetycy, doradcy laktacyjni, psycholodzy i prawnicy a także zagraniczni eksperci w zakresie żywienia i zarządzania kryzysowego. 

Webinary dostępne są na stronie Fundacji

Webinary odbyły się w ramach projektu. pt. "Wsparcie i promocja wyłącznego karmienia piersią oraz odpowiednich praktyk w zakresie karmienia niemowląt i małych dzieci ukraińskich i polskich matek w sytuacji kryzysowej w Polsce". Projekt jest realizowany przez Fundację Bank Mleka Kobiecego na zlecenie Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. 

Patronat nad cyklem webinarów objęli: Minister Zdrowia, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM.