Spotkanie z ministrem zdrowia Ukrainy

28 marca w Warszawie gościł Viktor Liashka, minister zdrowia Ukrainy. Podczas wizyty spotkał się z prof. Robertem Gałązkowskim, prodziekanem ds. Dietetyki, Ratownictwa Medycznego i Zdrowia Publicznego WNoZ WUM, przewodniczącym Zespołu WUM ds. Współpracy z Ukrainą. Rozmawiano o współpracy WUM z ukraińskimi uczelniami medycznymi.

Podsumowano dotychczasowe działania, w tym szkolenia dla personelu medycznego w Ukrainie i w Polsce, staże dla kadry akademickiej medycznych uniwersytetów ukraińskich, które odbywają się w Polsce oraz dla studentów. 

  • Studia i praktyki ERASMUS+ dla studentów i doktorantów (42 stypendystów)
  • Szkolenia ERASMUS+ dla lekarzy i nauczycieli akademickich (51 stypendystów)
  • Uczestnictwo w konferencjach WUM reprezentantów ukraińskich uczelni medycznych WARSAW INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS (20 uczestników)
  • Kursy języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy i uczestników programu Erasmus+ (117 uczestników)
  • Stypendia Rotary Club Warszawa City - STOP CANCER dla ukraińskich specjalistów w dziedzinie anatomopatologii: Patolodzy z Charkowa i ze Lwowa – Katedra i Zakład Patomorfologii WUM oraz patolog ze Lwowa – Institute of Pathology, Medical University of WIEN (3 stypendystów)
  • Projekt TIME 2 MUW doskonałość dydaktyczna, szkolenie online dla kadry dydaktycznej z uczelni ukraińskich „Nauczanie w module nauk przedklinicznych na kierunku lekarskim” (397 uczestników)
  • Szkolenia z medycyny taktycznej i ratunkowej dla lekarzy i felczerów z Ukrainy - prowadzone przez 11 tygodni przez pracowników Zakładu Ratownictwa Medycznego WUM i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego: ćwiczenia krążeniowo-oddechowe, segregacja pacjentów, ewakuacja rannych, aplikowanie staży taktycznych, odbarczanie odmy, badanie w schemacie MARCH, przygotowywanie poszkodowanych do transportu (1000 uczestników)
  • Rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong oraz prof. Robert Gałązkowski podpisali w Iwano-Frankiwsku porozumienie o współpracy dotyczące wsparcia w zakresie szkoleń z medycyny pola walki. Podczas wizyty przekazano dla Ukrainy sprzęt do nauczania medycyny pola walki.