Inkubator UW dla Społeczności WUM i UW

Inkubator UW to miejsce, które łączy studentów i pracowników z różnych wydziałów UW i WUM. To przestrzeń, w której ludzie o odmiennym sposobie myślenia,
pełni pasji i zainteresowań, otwarci na nowe wyzwania, swoją wiedzę i doświadczenie przekształcają w realne i praktyczne działanie.
Uczestnicy Inkubatora są zmotywowani, by zdobywać nowe kompetencje, aby zmieniać swoje otoczenie,
poprzez realizację własnych projektów i pomysłów.

 

Zespół IUW dokłada starań, aby tematy i wyzwania, którymi zajmują się jego uczestnicy, odpowiadały rzeczywistym wyzwaniom gospodarczym i społecznym. Zapewnia uczestnikom potrzebną infrastrukturę oraz wsparcie przy rozwijaniu pomysłów poprzez możliwości współpracy z trenerami, praktykami biznesu oraz kadrą akademicką uczelni. Inkubator UW pomaga przedstawicielom Społeczności UW i WUM w realizacji autorskich projektów, w kreowaniu innowacji oraz rozwijaniu postaw przedsiębiorczych.

Inkubator proponuje swoim uczestnikom:

Wspieranie autorskich projektów studenckich, w tym: ścieżkę dedykowaną osobom posiadającym własny pomysł na biznes, projekt naukowy lub społeczny, poszukującym solidnej dawki wiedzy lub mentoringu, które pozwolą na ich realizację.

W ramach wsparcia autorskich projektów studenckich oferuje:

 • Konsultacje - pierwsze wsparcie na starcie, stały monitoring postępu prac nad projektem studenta
 • Starter – program dla osób z pomysłem na projekt, format mentoringu połączonego z e-learningiem
 • Brave Camp – tygodniową akademię przedsiębiorczości dla osób z pomysłem na biznes posiadających już wstępnie zaprojektowane rozwiązanie
   

Wspieranie powstawania innowacji, w tym: ścieżkę projektową wspomagającą kreowanie innowacji przez społeczność akademicką, inspirowanie jej realnymi problemami społeczno – gospodarczymi oraz umożliwianie integracji międzywydziałowej i międzyuczelnianej.

W ramach wsparcia powstawania innowacji Inkubator oferuje:

 • Innohub i turnieje kreatywne - weekendowe wydarzenia, w trakcie których studenci połączeni w interdyscyplinarne zespoły wspólnie zastanawiają się nad stworzeniem rozwiązań na zadany w programie temat. Całość wydarzenia jest moderowana przez ekspertów i praktyków prowadzenia procesów kreatywnych jak i potencjalne grupy celowe, które mogą stać się beneficjentami rozwiązań.
 • Inkubator Innowacji – program akceleracyjny - rekrutacja innowacyjnych pomysłów wśród społeczności UW i WUM z zakresu nadanego w danej edycji obszaru oraz wyposażenie uczestników w konkretną wiedzę i narzędzia z zakresu metod budowania startupu, marketingu internetowego, sprzedaży, aspektów prawnych oraz prezentacji inwestorskich. Najlepsze projekty otrzymują możliwość zdobycia grantu, który mogą przeznaczyć na stworzenie prototypu lub pilotaż rozwiązania.
   

Rozwijanie postaw przedsiębiorczych – działanie nastawione na rozwój szeroko rozumianych postaw przedsiębiorczych, zarówno kompetencji miękkich, jak i wiedzy czy umiejętności cyfrowych lub technicznych.

W ramach rozwijania postaw przedsiębiorczych Inkubator oferuje:

 • Warsztaty otwarte - 3-godzinne spotkania na wybrane tematy z obszaru zarządzania biznesem, kompetencji miękkich, umiejętności cyfrowych lub technicznych, prowadzone przez ekspertów i praktyków w formie warsztatów online,
 • Akademie - 6 tygodniowe akademie rozwijania kompetencji liderskich, budowania wiedzy na temat prowadzenia własnego biznesu w wybranej branży, aspektów prawnych czy księgowych, marketingu i promocji,
 • Szerokie działanie inspiracyjne takie, jak: spotkania networkingowe (pizza events), webinary i konferencje (Idea Mixer), inspirujące wywiady (podcast: „Przedsiębiorczość na podsłuchu”).

 

Dla społeczności UW i WUM-u cała oferta Inkubatora jest bezpłatna.

Zapraszamy do bieżącego śledzenia działań Inkubatora UW na stronie www
A także w kanałach social media IUW:

Podcast IUW „Przedsiębiorczość na podsłuchu” jest dostępny na platformie Spotify