Wielokulturowość

Na WUM kształci się prawie 800 studentów z całego świata, zdobywając wiedzę w poszanowaniu odmienności kulturowej, rasowej oraz wyznaniowej.
To połączenie odmiennych doświadczeń, wartości i stylów życia tworzy przyjazną międzynarodową Społeczność Akademicką WUM.

 

The English Division Student Government

Samorząd Studentów English Division (EDSG) reprezentuje zagranicznych studentów studiujących w WUM w kontaktach z Władzami Uczelni i Wydziału, pomagają kolegom w sprawach dotyczących programu nauczania i toku studiów oraz integrują społeczność międzynarodową w WUM budując dobre relacje i przyjazną atmosferę do studiowania.
Samorząd Studentów English Division (EDSG) każdej jesieni wita nowych studentów podczas 3-dniowego programu adaptacyjnego o nazwie Orientation Week. Studenci pierwszego roku mogą uczestniczyć w sesjach informacyjnych, wycieczkach po kampusie i Warszawie oraz zabawach i grach integracyjnych.
WięcejDiversity x WUM

Projekt Diversity x WUM powstał, aby pielęgnować i promować różnorodność oraz umożliwić nawiązywanie międzykulturowych przyjaźni. Tworzą go studenci English Division WUM pochodzący z ponad 70 krajów z całego świata. Chcąc podzielić się szerzej swoją kulturą, przy wsparciu władz uczelni, zorganizowali dwudniowy Festiwal Różnorodności, udowadniając, że WUM to wyjątkowa wielokulturowa i inkluzywna społeczność. 
WięcejStypendia i wyjazdy zagraniczne


Warszawski Uniwersytet Medyczny umożliwia studentom i doktorantom wyjazdy w ramach programu Erasmus+, praktyk zagranicznych i ofert stypendialnych oraz udział w najważniejszych międzynarodowych projektach naukowo-badawczych. Uczestnictwo w tych przedsięwzięciach daje studentom szansę zdobycia nowego, europejskiego doświadczenia i lepszego przygotowania do przyszłej pracy zawodowej.
WięcejStypendia Wyjazdowe Fundacji Rozwoju WUM

Studenci mogą brać udział w konkursie Fundacji Rozwoju WUM na naukowe stypendia wyjazdowe w zagranicznych ośrodkach w ramach podnoszenia umiejętności i uzupełnienia wiedzy w zakresie nowych technik badawczych, terapeutycznych i diagnostycznych.
WięcejSummer School of English Language


Centrum Języków Obcych WUM rokrocznie prowadzi Letnią Szkołę Języka Angielskiego dla studentów zagranicznych. Zajęcia zostały stworzone, aby pomóc słuchaczom w rozwoju wszystkich umiejętności językowych (mówienia, słuchania, czytania i pisania), do nauczenia gramatyki i funkcji językowych potrzebnych w życiu na angielskich uczelniach oraz w kontaktach biznesowych. Kursy mogą obejmować specjalistyczne moduły, takie jak angielski biznesowy, medyczny, prawniczy, techniczny itd.
WięcejSummer School of Polish Language and Culture

Centrum Języków Obcych WUM organizuje dla studentów zagranicznych Letnią Szkołę Języka i Kultury Polskiej. Kursy przeznaczone są dla osób zainteresowanych językiem ogólnym. Oprócz pomocy w rozwijaniu wszystkich umiejętności językowych, zajęcia pomagają w nauce gramatyki i funkcji językowych potrzebnych w życiu na polskich uczelniach oraz w kontaktach biznesowych. Podczas kursu słuchacze mają możliwość poznania polskiej historii, literatury, filmu, teatru, sztuki i muzyki oraz odwiedzenia ważnych miejsc dla polskiej kultury jak Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, czy Muzeum Narodowe.
WięcejPremed College

Warszawski Uniwersytet Medyczny oferuje program przygotowujący dla przyszłych studentów medycyny. Program Przygotowawczy do Szkoły Medycznej (MSPP) obejmuje intensywny kurs języka angielskiego i kurs języka polskiego, po którym następują kursy przygotowawcze z biologii, anatomii, fizyki i chemii. Kursy są prowadzone przez wykładowców naszej Uczelni oraz specjalistów z spoza Uczelni.
Więcej