Non Omnis Moriar

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z żalem przyjęli informację o śmierci
Wybitnego Specjalisty mikrobiologii farmaceutycznej
 

Dr. Bohdana Jerzego Starościaka
 

przez całe swoje życie zawodowe związanego
z Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
w latach 1985-2006 pełniącego obowiązki Kierownika Zakładu,
powszechnie lubianego Nauczyciela,
Wychowawcę wielu pokoleń farmaceutów i analityków medycznych.

Autora lub współautora ponad 50 publikacji naukowych,
Przewodniczącego Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (2008-2012),
Wieloletniego członka redakcji kwartalnika Postępy Mikrobiologii.
 

Rodzinie i Bliskim
Pana Doktora

składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia
 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Dra Bohdana Jerzego Starościaka
 

wybitnego mikrobiologa
wieloletniego Kierownika
Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

wspaniałego, cenionego nauczyciela,
wychowawcę wielu roczników studentów Wydziału Farmaceutycznego

Żegnamy wspaniałego i życzliwego Człowieka

Wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim

składa

Dziekan i cała Społeczność Akademicka Wydziału Farmaceutycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z wielkim smutkiem przyjęli informację o śmierci

Znakomitego Nefrologa
Prof. dra hab. n. med.
Kazimierza Ostrowskiego

Kierownika
Katedry i Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (1990-2004)

Odszedł ceniony i lubiany Nauczyciel akademicki,
oddany pacjentom Lekarz,
wybitny Naukowiec,
Promotor prac doktorskich i Opiekun przewodów habilitacyjnych.

 W okresie kierowania Kliniką przez Prof. Ostrowskiego
opublikowano 43 prace w renomowanych czasopismach zagranicznych i 173 w polskich.

Za swoją pracę i zaangażowanie Profesor został uhonorowany
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Medalem 50-lecia Akademii Medycznej, Medalem 100-lecia Szpitala Dzieciątka Jezus i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rodzinie i Bliskim
Pana Profesora

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora
Kazimierza Ostrowskiego

wybitnego nefrologa
wieloletniego kierownika
Katedry i Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wychowawcę i Mistrza wielu pokoleń lekarzy

Żegnamy wspaniałego i ciepłego Człowieka,
który pozostanie w naszych sercach i pamięci

Wyrazy serdecznego współczucia
Rodzinie i Bliskim

składa

Społeczność Akademicka Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z wielkim żalem informujemy,
że w dniu 13.07.2022 w wieku 41 lat po ciężkiej chorobie
zmarła nasza Koleżanka
dr hab. med. Anna Waszczuk-Gajda,
adiunkt Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM.

Ania ukończyła studia lekarskie ze średnią 4,5 w 2005 roku na ówczesnym I Wydziale Lekarskim i po ich ukończeniu rozpoczęła pracę w naszej Klinice początkowo w ramach studiów doktoranckich. Pracę doktorską obroniła w 2012 roku, a równolegle uzyskiwała specjalizacje z chorób wewnętrznych, hematologii i onkologii klinicznej. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskała w 2020 roku.
Jej dorobek naukowy (dotychczas 65 prac w bazie PubMed) dotyczy różnych zagadnień, ale jej szczególne zainteresowanie dotyczyło szpiczaka plazmocytowego zwłaszcza przebiegającego z uszkodzeniem nerek. Odegrała zasadniczą rolę we wdrożeniu wykonywania zabiegów przeszczepiania komórek krwiotwórczych u chorych dializowanych, co było zresztą tematem jej osiągnięcia habilitacyjnego. Takie leczenie chorym na szpiczaka oferują bardzo nieliczne ośrodki na świecie, a w Polsce na istotną skalę tylko nasz.

Jej talent, pracowitość i ujmujący sposób bycia predestynował ją do wielkiej kariery w polskiej medycynie, co niestety nie będzie jej dane.

Będzie nam jej bardzo brakowało podobnie, jak Mężowi i piętnastoletniemu Synowi. Żegnaj Aniu.

Zespół Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM