Non Omnis Moriar


Z głębokim żalem informujemy o śmierci

 

mgr inż. Elżbiety Domaszewicz

 
Pani Elżbieta przez 16 lat była Kierownikiem Działu Ochrony Pracy i Środowiska WUM.            

W 2022 roku odeszła na zasłużoną emeryturę. 
Za swą nieocenioną pracę pani Elżbieta została odznaczona nagrodą państwową, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę
oraz czterema nagrodami JM Rektora.

Rodzinie zmarłej składamy najszczersze wyrazy współczucia.
 
Rektor i cała Społeczność Akademicka 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci

 

Prof. dr hab. n. med. Małgorzaty Kozłowskiej-Wojciechowskiej


 
cenionej lekarki, profesor nauk medycznych, wykładowczyni,
specjalistki chorób wewnętrznych, gastroenterologii, edukacji żywieniowej i dietetyki. 

Pani Profesor była absolwentką naszej uczelni, swą ogromną wiedzą chętnie dzieliła się ze studentami.
Wychowała wiele pokoleń lekarzy. Jako popularyzatorka nauki i zdrowia dała się poznać szerszej opinii publicznej jako „Profesor Zdrówko”.
Wielokrotnie pojawiała się w programach telewizyjnych, audycjach radiowych i filmach edukacyjnych. Była autorką licznych publikacji książkowych.

Była zasłużonym pracownikiem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Kierownikiem Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej w latach 2014-2022.

Za swe osiągnięcia otrzymała liczne wyróżnienia państwowe - w tym m. in. odznakę honorową „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” w 1994 roku
oraz Złoty Krzyż Zasługi w 2011 roku za działalność „na rzecz rozwoju nauk medycznych”.

 

Pani Profesor na zawsze zostanie w naszej pamięci. 

 

Rodzinie i Bliskim
Pani Profesor
 przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia. 
 
Rektor i cała Społeczność Akademicka 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. 
Małgorzaty Kozłowskiej-Wojciechowskiej

 
Inicjatorki programów z opieki farmaceutycznej dla studentów farmacji
wieloletniego Kierownika Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej  
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Wspaniałego, cenionego nauczyciela, wychowawcę 
wielu roczników studentów Wydziału Farmaceutycznego.

Żegnamy wspaniałego i życzliwego Człowieka
 
Wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim

składa

Dziekan i cała Społeczność Akademicka Wydziału Farmaceutycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Pani Profesor Jadwigi Kuczyńskiej-Sicińskiej

Pani Profesor Jadwiga Kuczyńska-Sicińska urodziła się w 1928 roku we Lwowie.
W 1951 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Niemal przez cały okres pracy zawodowej, bo od 1952 roku,
była związana z II Katedrą i Kliniką Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie (później Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego). W 1957 roku uzyskała pierwszy, a w 1961 roku drugi stopień specjalizacji w położnictwie i ginekologii. W 1960 roku obroniła doktorat, w roku 1971 uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w roku 1992 tytuł profesora zwyczajnego. W 1981 roku objęła funkcję Kierownika II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii. Był to okres wyjątkowo trudny, gdyż Szpital Kliniczny im. księżnej Anny Mazowieckiej od kilku lat pozostawał zamknięty z powodu remontu, a lekarze zostali skierowani do pracy w innych ośrodkach. W tej sytuacji najważniejszym zadaniem nowej Pani Kierownik było doprowadzenie do odbudowania Zespołu i ponownego otwarcia Kliniki. Pani Profesor znakomicie poradziła sobie z tym wyzwaniem. Dając szansę rozwoju zawodowego i naukowego wielu młodym lekarzom, zapewniła dynamiczny rozwój Kliniki przez wiele kolejnych lat. Pani Profesor była znakomitą, oddaną pacjentkom lekarką, prowadziła pionierskie prace eksperymentalne oraz kliniczne z patofizjologii nerek i nadciśnienia tętniczego ciąży. Pełniła liczne funkcje organizacyjne, m. in. w latach 1984-1987 była Prodziekanem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Prowadziła aktywną działalność w towarzystwach naukowych.

Za swoje zaangażowanie i wkład pracy w rozwój ginekologii i położnictwa została nagrodzona wieloma odznaczeniami, m. in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dzięki Jej staraniom Klinika przy ulicy Karowej stała się ważnym ośrodkiem położniczo-ginekologicznym na mapie Polski. Pani Profesor kierowała Kliniką do 1999 roku, jednak po przejściu na emeryturę w Uczelni jeszcze przez wiele lat była związana ze Szpitalem Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej, najpierw pełniąc funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, potem konsultanta. Wychowała wspaniałego Syna Piotra - lekarza, naukowca, dzisiaj profesora Uniwersytetu Harvarda.
Pani Profesor na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim Pani Profesor składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

prof. Krzysztof Czajkowski, Kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM
prof. Rafał Krenke, Dziekan Wydziału Lekarskiego WUM 

 

Ostatnie pożegnanie Pani Profesor odbędzie się w poniedziałek, 8 stycznia 2024 r. o godzinie. 11.00 w Domu Przedpogrzebowym na Powązkach Wojskowych

 

Z ogromnym smutkiem żegnamy
 

PANIĄ PROF. JADWIGĘ KUCZYŃSKĄ-SICIŃSKĄ

Cenioną lekarkę, specjalistkę ginekologii i położnictwa, profesora nauk medycznych.

 

Jej pionierskie prace eksperymentalne oraz kliniczne z patofizjologii nerek i nadciśnienia tętniczego ciąży
to tylko niektóre z wybitnych osiągnięć naukowych Pani Profesor.

W latach 1984-1987 prof. Kuczyńska-Sicińska była Prodziekanem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej.
W latach 1981-1999 Kierownikiem II Kliniki Położnictwa i Ginekologii I Wydziału Lekarskiego
oraz dyrektorem Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej. 

Dzięki staraniom prof. Kuczyńskiej-Sicińskiej Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej nie został zlikwidowany na początku lat osiemdziesiątych.
W pierwszych latach po jego otwarciu kierowała z powodzeniem jednym z najmłodszych zespołów lekarskich w tej dziedzinie,
a II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej odrodziła się jako prężny ośrodek naukowy.

Ponadto prof. Kuczyńska-Sicińska przez dwie kadencje była specjalistą wojewódzkim ds. położnictwa i ginekologii,
członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej.
Działała w różnych towarzystwach, m.in.: była przez dwie kadencje prezesem Warszawskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

W swojej działalności została nagrodzona wieloma odznaczeniami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1976),
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999), Wzorową Pracą PCK (1955),
Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1987) oraz Medalem za zasługi dla Wydziału AM (2005).

W swojej pracy była zawsze oddana pacjentkom i wychowała wiele pokoleń lekarzy.

Na ręce Rodziny i najbliższych Pani Profesor składamy najszczersze kondolencje.
 

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
 

Rektor oraz cała społeczność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 

Ostatnie pożegnanie Pani Profesor odbędzie się w poniedziałek, 8 stycznia 2024 r. o godzinie. 11.00 w Domu Przedpogrzebowym na Powązkach Wojskowych