Non Omnis Moriar

Rektor, Senat i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z głębokim żalem żegna

wybitnego Specjalistę z zakresu fizjologii i zdrowia publicznego

Prof. dr. hab. n. med.
Henryka Kirschnera


Dyrektora Instytutu Medycyny Społecznej Akademii Medycznej w latach 1973-1999,
Kierownika Zakładu Higieny IMS AM w latach 1985-1999,
Kierownika Zakładu Higieny Żywienia IMS AM w latach 1973-1985,
do 1972 r. Adiunkta w Zakładzie Fizjologii Pracy AM.

Odszedł znakomity Wychowawca wielu medyków,
 cieszący się szacunkiem i uznaniem współpracowników i studentów.
Promotor oraz Recenzent wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych,
Autor ponad 240 publikacji, w większości prac oryginalnych
o charakterze eksperymentalnym, epidemiologicznym, studialnym 
wchodzący w skład komitetów redakcyjnych czasopism lekarskich i naukowych.

Pełnił zaszczytne funkcje w komitetach i komisjach Polskiej Akademii Nauk
oraz towarzystwach naukowych jako
Przewodniczący Komitetu Ekologii Człowieka i Promocji Zdrowia PAN,
 Komitetu Epidemiologii i Zdrowia Publicznego PAN, a także
Członek Sekcji Medycznej Komitetu Badań Naukowych kilku kadencji.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia.
 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. Henryka Kirschnera

wieloletniego kierownika Zakładu Higieny i Dyrektora  
Instytutu Medycyny Społecznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
przewodniczącego Komitetu Ekologii Człowieka i Promocji Zdrowia 
oraz Komitetu Epidemiologii i Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.

Pan Profesor był człowiekiem o szerokich zainteresowaniach naukowych 
obejmujących fizjologię, ergonomię, medycynę pracy, epidemiologię, medycynę społeczną i zdrowie publiczne.

Jego publikacje z tego zakresu istotnie przyczyniały się do postępu w tych dyscyplinach.
Po przejściu na emeryturę prowadził badania historyczne nad tragicznymi wydarzeniami w roku 1943 na Wołyniu,
które przeżył jako 14-letni chłopiec. Efektem tych badan była książka pt. Notatki Wołyńskie, wydana w roku 2010.

Żegnamy wybitnego Naukowca, Nauczyciela i Wychowawcę licznych lekarzy.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Społeczność Akademicka Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego wieloletniego Kolegi, 

Ryszarda Lewandowskiego


Żegnamy wspaniałego Człowieka,
który pozostanie na zawsze w naszych sercach i pamięci

Rodzinie i Najbliższym

przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia.

Pracownicy Biura Zamówień Publicznych
 

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z żalem przyjęli informację o śmierci
Wybitnego Specjalisty mikrobiologii farmaceutycznej
 

Dr. Bohdana Jerzego Starościaka
 

przez całe swoje życie zawodowe związanego
z Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
w latach 1985-2006 pełniącego obowiązki Kierownika Zakładu,
powszechnie lubianego Nauczyciela,
Wychowawcę wielu pokoleń farmaceutów i analityków medycznych.

Autora lub współautora ponad 50 publikacji naukowych,
Przewodniczącego Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (2008-2012),
Wieloletniego członka redakcji kwartalnika Postępy Mikrobiologii.
 

Rodzinie i Bliskim
Pana Doktora

składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia
 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Dra Bohdana Jerzego Starościaka
 

wybitnego mikrobiologa
wieloletniego Kierownika
Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

wspaniałego, cenionego nauczyciela,
wychowawcę wielu roczników studentów Wydziału Farmaceutycznego

Żegnamy wspaniałego i życzliwego Człowieka

Wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim

składa

Dziekan i cała Społeczność Akademicka Wydziału Farmaceutycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego