Non Omnis Moriar

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z głębokim żalem przyjęli informację o śmierci
wspaniałego Pediatry

prof. dr hab. n. med.
Emilii Torbickiej

Absolwentki Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (rocznik 1951),

przez szereg lat związanej z Katedrą i II Kliniką Pediatrii II Wydziału Lekarskiego (lata 1980-1997),

Organizatora nauczania pediatrii na II Wydziale Lekarskim,

Członka wielu Komisji Senackich naszej Uczelni,

byłego Skarbnika Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego,

odznaczonej Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
nagrodami JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną.


Panu prof. dr. hab. n. med. Adamowi Torbickiemu
oraz
całej Rodzinie i Bliskim
Pani Profesor
składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia.


Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z żalem przyjęli informację o śmierci

prof. dr hab. n. med. Wandy Mitkiewicz-Bochenek

wybitnego specjalisty w dziedzinie otolaryngologii i audiologii,
absolwentki Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (rocznik 1950), 
która całe swoje późniejsze życie zawodowe i naukowe związała z Kliniką Otolaryngologii macierzystej Uczelni (1951-1993),
członka Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego i Francuskiego Towarzystwa Otolaryngologów,
odznaczonej Złotym Krzyżem Zasługi.
 
Rodzinie i Bliskim
Pani Profesor
składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia.
 
 

 Z wielkim żalem żegnamy

prof. dr hab.
Marię Wąsik

cenionego pracownika nauki i oddanego dydaktyka.

Pani Profesor całe swoje życie zawodowe poświęciła
Zakładowi Immunologii Klinicznej WUM.

Kierownik i zespół Zakładu Immunologii Klinicznej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 


Z wielkim żalem żegnamy

Pana Profesora Bogdana Kamińskiego.


Pan Profesor był pionierem polskiej anestezjologii, naukowcem, wyjątkowym nauczycielem akademickim.
Cechował się wszechstronnością, obejmując wiele dziedzin medycyny, a także sztuki.
 Był  doskonałym tłumaczem literatury i podręczników anglojęzycznych.
Jego cała kariera zawodowa  była związana z ośrodkiem uniwersyteckim w Warszawie.
Profesor Bogdan Kamiński początkowo kierował Oddziałem Anestezjologii.  
W 1964 roku oddział przekształcono w Zakład, a następnie  w roku 1981  
w Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Warszawie.
Pełnił funkcję kierownika Katedry do roku 2000.

Całe swoje życie Pan Profesor Bogdan Kamiński poświęcił medycynie,
pomocy innym, nauce i kształceniu kolejnych pokoleń anestezjologów.
Jest autorem wielu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym, opracował liczne podręczniki dla lekarzy i studentów.
Już na początku lat 60. XX wieku zorganizował i prowadził Studenckie Koło Naukowe „ANKONA”,
które cieszyło się ogromną popularnością i funkcjonuje do dziś kształcąc nowe pokolenia entuzjastów anestezjologii.

W dniu 6 stycznia 2021 roku śmierć zabrała nam Pana Profesora,
ale na zawsze pozostanie w naszych sercach i umysłach

 Cześć Jego pamięci.

Dziekan Wydziału Lekarskiego wraz z Kolegium Dziekańskim
 

 

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim smutkiem przyjęli informację o śmierci
w wieku 92 lat 
pioniera współczesnej polskiej anestezjologii,

prof. dr. hab. n. med. Bogdana Kamińskiego.


Kierownika Oddziału, Zakładu, a następnie Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1964-2000.

Żegnamy Współtwórcę anestezjologii akademickiej w naszej Uczelni, który w 1956 roku rozpoczął pracę w I Klinice Chirurgicznej
mieszczącej się w obecnym Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, kierowanej początkowo przez prof. Tadeusza Budkiewicza,
a następnie przez prof. Jana Nielubowicza.

Odszedł wielki Naukowiec, ceniony Nauczyciel akademicki, 
Lekarz z powołania, Człowiek, który całe zawodowe życie związany był z naszą Uczelnią.
Profesor już na początku lat 60. XX w. zainicjował powstanie Studenckiego Koła Naukowego „Ankona”,
które do dziś skupia kolejne pokolenia anestezjologów.
W latach 1971-1974 Pan Profesor był prezesem Towarzystwa Anestezjologów Polskich,
a w latach 1979-1985 wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
W 1982 roku otrzymał tytuł zagranicznego członka Brytyjskiego Kolegium Anestezjologów.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.
 

Printer Friendly, PDF & Email