Non Omnis Moriar

Odeszła
dr hab. n. med. Anna Waszczuk-Gajda

Specjalistka chorób wewnętrznych, hematologii i onkologii klinicznej,
Członkini Rady Polskiej Grupy Szpiczakowej oraz Członkini Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych, Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków,
grup roboczych Chronic Malignancies Working Party i Transplant Complications Working Party EBMT.

W swojej pracy oddana dobru pacjentów, sama od kilku lat zmagała się z chorobą nowotworową, walcząc do końca.
Była świetną Specjalistką, zawodowo związania z Katedrą i Kliniką Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM,
ale przede wszystkim wspaniałym Człowiekiem.
Ania u każdego widziała same dobre strony i zawsze mówiła same dobre rzeczy, w które naprawdę wierzyła. 
Taka niech zostanie w naszej pamięci.

Na ręce Rodziny naszej Ani składamy szczere kondolencje. Pozostanie na zawsze w ciepłej pamięci nas wszystkich.

Kierownik i Zespół
Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z niewypowiedzianym żalem i smutkiem żegnamy
Dr hab. n. med. Annę Waszczuk-Gajdę
Cudownego Człowieka, wspaniałą Lekarkę, ambitnego Naukowca.

Aniu, będziemy tęsknić i dziękujemy, że dane nam było Cię poznać i z Tobą współpracować!

Synowi, Mężowi i Rodzicom składamy głębokie wyrazy współczucia.

Olga Ciepiela wraz z zespołem Zakładu Medycyny Laboratoryjnej i Laboratorium Centralnego CSK UCK WUM
 

Z ogromnym smutkiem żegnamy

dr hab. n. med. Magdalenę Malejczyk
wieloletniego Kierownika Zakładu Diagnostyki
Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prodziekana II Wydziału Lekarskiego i Wydziału Medycznego WUM
cenionego naukowca i doświadczonego dydaktyka
życzliwą Koleżankę, z którą współpracowaliśmy przez wiele lat.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia
Lidia Rudnicka z zespołem Kliniki Dermatologicznej WUM
 

Społeczność Wydziału Medycznego z wielkim żalem żegna

Panią Prodziekan dr hab. n. med.  Magdalenę Malejczyk,
która wspólnie z nami współtworzyła i organizowała od podstaw Wydział Medyczny.

Będziemy zawsze pamiętać Jej rzetelność, dobre rady i mądry dystans do otaczającej nas rzeczywistości.

Rodzinie Pani Dziekan składamy wyrazy współczucia.

W imieniu Rady Wydziału Medycznego
Dariusz Białoszewski - Dziekan

 


 

Rektor, Senat, Studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

z wielkim żalem przyjęli informację o śmierci
 

dr hab. n. med.
Magdaleny Malejczyk

 

Prodziekana Wydziału Medycznego 
ds. kierunków Audiofonologia, Elektroradiologia, Logopedia (2019-2020),

Prodziekana II Wydziału Lekarskiego 
ds. Studentów I-III roku studiów (2016-2019),

Kierownika Zakładu Diagnostyki 
Chorób Przenoszonych Drogą Płciową (1998-2020),
Adiunkta Kliniki Dermatologii i Wenerologii naszej Uczelni (1998-2021).

Odszedł ceniony i lubiany Nauczyciel akademicki,
Wychowawca kolejnych roczników studentów,
dobry Naukowiec, sprawny Organizator,
który za swoją pracę i zaangażowanie został uhonorowany m.in.
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką  honorową „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia” oraz Nagrodami JM Rektora.

Cześć Jej pamięci!
 

Rodzinie i Bliskim
Zmarłej
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia w tym trudnym czasie.