Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Dermatologicznej

Termin składania ofert
30.04.2020 23:59:59
Wynik konkursu
prof. dr hab. Lidia Rudnicka

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Dermatologicznej, Wydział Lekarski. 

nr ref. APK4/1220 - 21/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 407 kb]
 

 

Skład Komisji Konkursowej -plik pdf 20 kb