Kierownicy jednostek naukowo-dydaktycznych

Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Klinice Kardiologii Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego

Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony
Wynik konkursu
ANULOWANIE KONKURSU

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Kardiologii Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego

Nr ref. APE/1210/ 7 / 2018 / K

[oferta pracy w pliku]

ANULOWANIE KONKURSU

 

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Biologii i Genetyki Nowotworów

Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony
Wynik konkursu
prof. dr n. med. i n. o zdr. Tomasz Stokłosa

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Biologii i Genetyki Nowotworów, Wydział Lekarski.

nr ref. AO/1220 - 43/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 314 kb]

 

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Mikrobiologii Stomatologicznej

Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony
Wynik konkursu
prof. dr hab. n. med. Marta Wróblewska

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Mikrobiologii Stomatologicznej, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.

nr ref. AO/1220 - 49/2021
[oferta pracy w pliku pdf - 314 kb]

 

Kierownik – nauczyciel akademicki w Laboratorium Medycyny Doświadczalnej

Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony
Wynik konkursu
prof. dr hab. Dominika Nowis

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Laboratorium Medycyny Doświadczalnej, Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 - 44/2021

[oferta pracy w pliku pdf- 313 kb]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej

Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony
Wynik konkursu
prof. dr hab. n. med. Hanna Pituch

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – nauczyciel akademicki w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej, Wydział Lekarski.

nr ref. AO/1220 - 42/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 313 kb]
 

[skład komisji konkursowej - plik pdf 184 kb]

 

Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki w I Katedrze i Klinice Kardiologii

Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony
Wynik konkursu
prof. dr hab. Marcin Grabowski

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki w I Katedrze i Klinice Kardiologii Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 - 39/2021

oferta pracy w pliku pdf- 313 kb

Skład komisji konkursowej - plik pdf 341 kb

Kierownik - nauczyciel akademicki w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Wydziału Lekarskiego

Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony
Wynik konkursu
Kandydat nie został wyłoniony


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Wydziału Lekarskiego

nr ref. AO/ 1220 - 37/2021

[oferta w pliku pdf - 313 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 336 kb]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Klinice Psychiatrii Wydziału Medycznego

Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony
Wynik konkursu
dr hab. n. med. Bartosz Łoza


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Klinice Psychiatrii Wydziału Medycznego

nr ref. AO/ 1220 - 34/2021

[oferta w pliku pdf - 312 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 178 kb]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Wydziału Medycznego

Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony
Wynik konkursu
brak ofert

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Wydziału Medycznego.

nr ref. AO/ 1220 - 33/2021

[oferta w pliku pdf - 313 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 338 kb]