Kierownicy jednostek naukowo-dydaktycznych

Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Klinice Kardiologii Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego

Data dodania: 05.03.2018
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony

Wynik konkursu

Wynik konkursu
ANULOWANIE KONKURSU

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Kardiologii Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego

Nr ref. APE/1210/ 7 / 2018 / K

[oferta pracy w pliku]

ANULOWANIE KONKURSU

 

Kierownik – nauczyciel akademicki w Klinice Psychiatrii Wydziału Medycznego

Data dodania: 08.04.2021
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Klinice Psychiatrii Wydziału Medycznego

nr ref. AO/ 1220 - 34/2021

[oferta w pliku pdf - 312 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 178 kb]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Wydziału Medycznego

Data dodania: 08.04.2021
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Wydziału Medycznego

nr ref. AO/ 1220 - 33/2021

[oferta w pliku pdf - 313 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 338 kb]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej Wydziału Medycznego

Data dodania: 08.04.2021
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej Wydziału Medycznego

nr ref. AO/ 1220 - 32/2021

[oferta w pliku pdf - 313 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 181 kb]

Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki w Klinice Neurologii Wydziału Nauk o Zdrowiu

Data dodania: 02.04.2021
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w Klinice Neurologii Wydział Nauk o Zdrowiu.

nr ref. AO/ 1220 - 26 /2021

[oferta w pliku pdf - 313 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 181 kb]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Immunologii Wydziału Lekarskiego

Data dodania: 02.04.2021
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Immunologii Wydziału Lekarskiego.

nr ref. AO/ 1220 - 25/2021

[oferta w pliku pdf - 312 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 184 kb]

Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego

Data dodania: 02.04.2021
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierujący Oddziałem – nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego.

nr ref. AO/ 1220 - 23/2021

[oferta w pliku pdf - 316 kb] 

Kierownik – nauczyciel akademicki w Klinice Rehabilitacji Wydziału Lekarskiego

Data dodania: 02.04.2021
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Klinice Rehabilitacji Wydziału Lekarskiego.

nr ref. AO/ 1220 - 22/2021

[oferta w pliku pdf - 313 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 263 kb]

Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego

Data dodania: 02.04.2021
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego.

nr ref. AO/ 1220 - 21/2021

[oferta w pliku pdf - 313 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 185 kb]

Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki w Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci Wydziału Lekarskiego

Data dodania: 02.04.2021
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci Wydziału Lekarskiego.

nr ref. AO/ 1220 - 20/2021

[oferta w pliku pdf - 314 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 185 kb]

Printer Friendly, PDF & Email