Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego II WL

Termin składania ofert
05.03.2018 00:00:00
Wynik konkursu
prof. dr hab. n med. Tomasz Wolańczyk

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/ 3 /18 /K

[oferta pracy w pliku pdf]