Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Farmakodynamiki

Termin składania ofert
30.05.2018 00:00:00
Wynik konkursu
dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Farmakodynamiki.

Nr ref. APF-1210-1/2018/K

[oferta]