Ordynator - Kierownik – nauczyciel akademicki Kliniki Psychiatrycznej WNoZ

Termin składania ofert
21.04.2016 00:00:00

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika – nauczyciela akademickiego Kliniki Psychiatrycznej WNoZ.

Nr ref. ANZ/1220 -  7/ 6 / 2016

[oferta pracy w wersji pdf]