Kierownik Kliniki Neurologii – Zakładowy Koordynator Świadczeń

Termin składania ofert
12.04.2012 00:00:00

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Neurologii – Zakładowego Koordynatora Świadczeń.

Nr ref. ANZ /1220-7/9/2012

[wersja pliku w PDF]