Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Diagnostyki i Ambulatoryjnej Opieki Kardiologicznej  w I Katedrze i Klinice Kardiologii