Kierownik –  nauczyciel akademicki w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Printer Friendly, PDF & Email