Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Chemii Leków

Termin składania ofert
30.05.2018 00:00:00
Wynik konkursu
dr hab. Tomasz Pawiński

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Chemii Leków.

Nr ref. APF-1210-4/2018/K

[Ofera pracy w pliku pdf]