Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Klinice Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym