Kierownik - nauczyciel akademicki Zakładu Radiologii Pediatrycznej