Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii

Termin składania ofert
05.05.2020 23:59:59
Wynik konkursu
prof. dr hab. Alicja Wiercińska-Drapało

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 24/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 408 kb]


Skład Komisji Konkursowej - plik pdf - 20 kb