Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki  w Katedrze i Klinice  Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii

Termin składania ofert
30.04.2020 23:59:59
Wynik konkursu
dr hab. Przemysław Witek

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice  Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1220 - 22/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 408 kb]
 

Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 26 kb