Kierownik - ordynator, nauczyciel akademicki w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii

Termin składania ofert
03.06.2016 00:00:00

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko kierownika-ordynatora nauczyciela akademickiego Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii.

Nr ref.APLD/1210/17/16

[Szczegóły oferty w pliku pdf]