Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny

Termin składania ofert
12.04.2018 00:00:00

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w: Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny

Nr ref. APL/1210/164/2018

[oferta w pliku pdf]