Kierownik - nauczyciel akademicki Zakładu Bromatologii

Termin składania ofert
12.05.2017 00:00:00
Wynik konkursu
dr hab. Barbara Bobrowska-Korczak

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Zakładu Bromatologii.

Nr ref. APF - 7 /2017

[ofeta pracy w wersji pdf]