Kierownik, nauczyciel akademicki w Katedrze i Zakładzie Biochemii

Termin składania ofert
17.03.2017 00:00:00

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika, nauczyciela akademickiego w Katedrze i Zakładzie Biochemii

Nr ref. APL/1210/146/2017

[oferta pracy w wersji pdf]